Vrati se na vrh

10/10/2013

PRIOPĆENJE SA 69. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 10.10.2013. godine, održana je 69. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenjekojim je usvojen Zahtjev za preispitivanje Rješenja Konkurencijskog vijeća broj: 02-26-1-09-14-II/13 od dana 01. kolovoza 2013. godine, gospodarskog subjekta BIMAL dioničko društvo za proizvodnju ulja, Bijeljinska 9, 76100 Brčko Distrikt.

Novim Rješenjem je promijenjena točka 3. izreke Rješenja Konkurencijskog vijeća od dana 01. kolovoza 2013. godine u dijelu koji se odnosi na novčanu kaznu gospodarskom subjektu BIMAL d.d. za proizvodnju ulja radi nepodnošenja Prijave koncentracije u zakonom predviđenom roku, te je iznos novčane kazne sa 104.572,00 KM smanjen na iznos 57.998,00 KM, kao i točka 4. izreke predmetnog Rješenja, u dijelu koji se odnosi na provedbu koncentracije bez Rješenja Konkurencijskog vijeća, te je time smanjena novčana kazna sa 329.403,00 KM na iznos 182.693,00 KM, što znači da je ukupno novčana kazna smanjena za 193.283,00 KM (sa 433.975,00 KM na iznos 240.692,00 KM).

 U Zahtjevu se navodi da je dostavljen pogrešan iznos ukupnog prihoda na tržištu Bosne i Hercegovine gospodarskog subjekta BIMAL i njegovih povezanih društava, jer su greškom u isti uračunati i prihodi o međusobnoj razmjeni gospodarskog subjekta BIMAL i njegovih povezanih društava ostvareni na tržištu Bosne i Hercegovine u 2010. godini.

 Konkurencijsko vijeće je nakon dodatne analize i dobivanja mišljenja vještaka financijske struke u vezi podataka o međusobnoj razmjeni gospodarskog subjekta BIMAL i njegovih povezanih društava, prihvatilo predmetni Zahtjev za preispitivanjem predmetnog Rješenja, odnosno visine izrečene novčane kazne za gospodarski subjekt BIMAL.

 Prilikom donošenja ovog Rješenja, Konkurencijsko vijeće je posebno uzelo u obzir članak 43. stavak (5) Zakona, gdje je propisano da se na zahtjev stranke može preispitati Rješenje ukoliko postoji stvarna promjena u činjenicama na kojima se temeljeno predmetno Rješenje, ali i druge mjerodavne odredbe Zakona o konkurenciji i podzakonskih akata.

 Mišljenje prema kojem je Nacrt pravilnika o snabdijevanju kupaca električnom energijom u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine usaglašen sa Zakonom o konkurenciji. Nacrt pravilnika trebao bi doprinijeti razvoju i boljem funkcioniranju tržišta električne energije u Brčko ditriktu Bosne i Hercegovine, te na potpuniji način regulirati pravo kupca na slobodan izbor i promjenu opskrbljivača električnom energijom, odnosno zaštiti kupca u slučajevima kada ga opskrbljivač prestane opskrbljivati električnom energijom.

 Mišljenje prema kojem Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona nije usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 Konkurencijsko vijeće je u ranijem datom mišljenju utvrdilo da nacrt Zakona koji regulira proceduru donošenja cjenika taksi usluga od strane nadležne općinske službe na prijedlog udruge taksi prijevoznika, nisu sukladni odredbama Zakona o konkurenciji.

 Konkurencijsko vijeće i u ovom mišljenju je obvezalo i Vladu TK i resorno ministarstvo da precizno definiraju proceduru donošenja cjenika, u smislu slobodnog utvrđivanja cjenika taksi usluga. U ovom slučaju nemogućnost samostalnog određivanja cijene usluge taksi prijevoza od strane gospodarskih subjekata bi imalo za posljedicu izostanak stvarne konkurencije među sudionicima na mjerodavnom tržištu, te negativan učinak za krajnje potrošače što je u suprotnosti sa Zakonom o konkurenciji.

 Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja o obvezi prijave koncentracije gospodarskog subjekta Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo koji namjerava sudjelovati u privatizaciji u sektoru zdravstvenih usluga (odjeli dijalize) u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta ELW Global Limited, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati za davanje mišljenja u svezi s postojanjem obveze podnošenja prijave koncentracije.

 Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskog subjekta ”MG MIND” d.o.o. Mrkonjić Grad i gospodarskog subjekta ”MRKONJIĆPUTEVI” a.d. Mrkonjić Grad radi nepostojanja koncentracije, u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji.

 Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine po Zaključku o pokretanju postupka, broj: 01-26-3-08-6-II/13 od dana 11. lipnja 2013. godine, donesenom na temelju Zahtjeva za pokretanje postupka gospodarskog subjekta “OBN” d.d. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta “BHRT”, gospodarskog subjekta “RTV FBiH”, i gospodarskog subjekta  “RTRS”, radi utvrđivanja kršenja odredbi Zakona o konkurenciji.

 

                                                                                Služba za odnose s javnošću

 

                                                                Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća               

Prethodni

Рјешење по Захтјеву за преиспитивање Рјешења број: 02-26-1-09-14-II/13 од дана…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekata ”MG MIND” d.o.o.…

post-bars