Vrati se na vrh

20/11/2013

PRIOPĆENJE SA 72. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 20.11.2013. godine, održana je 72. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 

Rješenje kojem je utvrđeno da je gospodarski subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o., Trg oslobođenja 5., 25260 Apatin, Republika Srbija, odbijanjem potpisivanja Kupoprodajnog ugovora za 2012. godinu sa gospodarskim subjektom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Dejan komerc d.o.o., Ozrenskih srpskih brigada 38A, 74000 Doboj zlouporabio vladajući položaj na tržištu distribucije i prodaje piva na teritoriji Republike Srpske, jer je primjenjivao različite uvjete za identičnu ili sličnu vrstu poslova sa drugim stranama čime je gospodarski subjekt  Dejan komerc doveden u neravnopravan položaj na tržištu.

 Radi navedenoga kršenja Zakona o konkurenciji Konkurencijsko vijeće je izreklo novčanu kazna privrednom subjektu Apatinska pivara u iznosu od 430.000,00 KM.

 Naime, Konkurenciojsko vijeće u postupku je utvrdilo da gospodarski subjekt Apatinska pivara ima vladajući položaj na tržištu Republike Srpske, i da nema značajniju konkurenciju na temelju tržišnog udjela ostalih proizvođača i distributera piva. Također, budući da je gospodarski subjekt Apatinska pivara, u sastavu skupine Molson Coors, u čijem su sastavu i gospodarski subjekt Zagrebačka pivara d.o.o. Zagreb i gospodarski subjekt Pivara Trebjesa d.o.o. Nikšić, i čije se pivo također distribuira u Republici Srpsku taj tržišni udjel se dodatno povećava do 60,0%, što dodatno pojačava i vladajući položaj gospodarskog subjekta Apatinska pivara, odnosno skupine Molson Coors na mjerodavnom tržištu Republike Srpske.

 Bitno je istaknuti, da vladajući položaj nekog gospodarskog subjekta nije zabranjen, u smislu članka 10. Zakona (napomena – vladajući položaj se podrazumijeva kada neki gospodarski subjekt ima više od 40,0% udjela na nekom mjerodavnom tržištu), i članak 4. stavak (1) Odluke o definiranju kategorija vladajućeg položaja, ali je zabranjena zlouporaba vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu kroz djelovanje gospodarskog subjekta koje ima za cilj i posljedicu isključivanje ili «zatvaranje« tržišta, odnosno ograničavanje ili narušavanje učinkovite tržišne konkurencije, i ako to djelovanje gospodarski subjekt poduzma na vlastitu inicijativu.

 Budući da je Konkurencijsko vijeće neosporno utvrdilo da gospodarski subjekt Apatinska pivara ima vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, te slijedom toga ne može nametati zainteresiranim gospodarskim subjektima kvantitativna ograničenja, što podrazumijeva distribucijski sustav u kojem prodavač (u ovom postupku gospodarski subjekt Apatinska pivara) određuje kriterije za izbor distributera koji su kvalitativni samo po prirodi, u smislu prirode proizvoda ili usluga koji su predmet ugovora, a koji su jedinstveni za sve distributere koji se žele priključiti sustavu distribucije, i koji se ne mogu primjenjivati na diskriminirajući način, odnosno ne mogu izravno ograničavati broj distributera na mjerodavnom tržištu.

 Gospodarski subjekt Apatinska pivara je nezaključivanjem Kupoprodajnog ugovora za 2012. godinu sa gospodarskim subjektom Dejan komerc zlouporabio vladajući položaj putem ograničavanja tržišta, jer je pravnom zaprekom, odnosno odustajanjem od zaključivanja Kupoprodajnog ugovora onemogućio ulazak tom gospodarskom subjektu na tržište distribucije piva Republike Srpske, te je primjenio različite uvjete u odnosu na ostale gospodarske subjekte sa kojima je zaključio Kupoprodajni ugovor za 2012. godinu, čime je istog (gospodarski subjekt Dejan komerc) isključio sa mjerodavnog tržišta i samim tim stavio u nepovoljan konkurentski položaj.

 

                                                          

Služba za odnose s javnošću

 

           Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредног субјекта RPC Packaging Holdings Limited, Велика…

Sljedeći

SAOPĆENJE SA 73. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

post-bars