Vrati se na vrh

16/12/2013

PRIOPĆENJE SA 76. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, dana 16.12.2013. godine, održana je 76. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 

Rješenje kojim je utvrđeno da je Agencija za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo odredbama Pravila o ustupanju podataka pravnim i fizičkim osobama i načinu njihovog korištenja“, i nezaključivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji s gospodarskim subjektom “LRC Inženjering” d.o.o. Sarajevo, zlouporabila svoj vladajući položaj na tržištu pružanja financijskih, informatičkih i posredničkih usluga na području Federacije Bosne i Hercegovine,  primjenom različitih uvjeta za istu ili sličnu vrstu poslova, iz članka 10. stavak (2) točka (c) Zakona o konkurenciji, i zaključivanem ugovora kojima se uvjetuje da druga strana prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog ugovora, iz članka 10. stavak (2) točka (d) Zakona o konkurenciji.

 

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu predaje i obrade računovodstvenih iskaza o uspješnosti poslovanja pravnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine gospodarski subjekt Agencija za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo (AFIP) je ovlašten zajedno sa Agencijom za pružanje informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar (FIP) da vrši prijem računovodstvenih iskaza o uspješnosti poslovanja pravnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, u cilju njihove obrade i analize. Slijedom ove Odluke je neosporno utvrđeno da gospodarski subjekt AFIP ima vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, što znači da ne postoji mogućnost da neki gospodarski subjekt, korisnik predmetnih usluga, zaključi Ugovor o poslovnoj suradnji sa nekom drugom agencijom /institucijom u svezi mjerodavne usluge, te slijedom toga isti ima obvezu da svim gospodarskim subjektima osigura identične uvjete na mjerodavnom tržištu.

 

Predmetnim Rješenjem je naloženo Agenciji za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo da u propisanom vremenskom roku uskladi odredbe „Pravila o ustupanju podataka pravnim i fizičkim osobama i načinu njihovog korištenja“ koja su donesena i usvojena od strane Nadzornog odbora,

 

Također, je naloženo Agenciji za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo da zaključi ugovor o poslovnoj suradnji s gospodarskim subjektom “LRC Inženjering” d.o.o. Sarajevo, kao Podnositeljem zahtjeva za pokretanje postupka, pod uvjetima jednakim za sve gospodarske subjekte, u predviđenom roku i dostavi na uvid dokaze o izvršenju.

 

Osim navedenog, Rješenjem je izrečena novčana kazna Agenciji za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. u iznosu od 19.000,00 KM, u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 

Rješenje kojim je utvrđeno da je gospodarski subjekt Iko Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu, preko gospodarskog subjekta Sport klub d.o.o. Sarajevo Hajrudina  Šabanija br. 49, 71000 Sarajevo (njegovog agenta /zastupnika) zlouporabio vladajući položaj na tržištu prodaje prava za distribuciju kanala koji sadrže nogometne sadržaje visoke kvalitete, a koji uključuju i prijenos Live paketa engleske Premijer lige u Bosni i Hercegovini, tako što je točkom C.10. važećih Ugovora o distribuciji TV kanala nametnuo uvjete o minimalnom broju pretplatnika, što predstavlja izravno ili neizravno nametanje drugih trgovačkih uvjeta kojima se ograničava konkurencija u smislu članka 10. stavak (2) točka a), odnosno primjenio različite uvjete u ugovorima za reemitovanje športskog kanala Sport Klub sa CATV/IPTV/DTH operaterima u Bosni i Hercegovini, čime su ih doveli u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj, u smislu članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurenijsko vijeće je ocjenilo da kada su u pitanju nogometni sadržaji visoke kvalitete da se radi o veoma diferenciranom proizvodu, koji nema uopće ili nema adekvatnu zamjenu, odnosno, da krajnji korisnik koji npr. prati utakmice njemačke Bundeslige neće smatrati utkamice engleske Premijer lige adekvatnom zamjenom, i obratno. Dakle, krajnjim korisnicima /gledateljima u Evropi,  imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike i kvalitetu, bilo koja ekskluzivna nogometna liga (engleska, njemačka, talijanska, španska, francuska) ili druga eksluzivna nogometna takmičenja (UEFA Liga prvaka, UEFA Liga Evrope) predstavlja posebno mjerodavno tržište.

 

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odredilo da mjerodavno tržište proizvoda i/ili usluga u konkretnom slučaju predstavlja tržište prodaje prava za distribuciju kanala koji sadrže nogometne sadržaje visoke kvalitete, a koji uključuju i prijenos Live paketa engleske Premijer lige.

 

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je gospodarski subjekt IKO Balkan na teritoriju Bosne i Hercegovine zaključivanjem ugovora o distribuciji TV kanala Sport Klub, samostalno ili putem svog ovlaštenog zastupnika gospodarskog subjekta Sport Klub d.o.o. Sarajevo kao i nezaključivanjem ugovora o distribuciji TV kanala Sport Klub zlouporabio vladajući položaj na mjerodavnom tržištu.

 

Rješenjem je zabranjeno gospodarskom subjektu IKO Balkan svako daljnje djelovanje koje predstavlja utvrđenu zlouporabu vladajućeg položaja i naloženo da u predviđenom roku uskladi odredbe važećih Ugovora o distribuciji TV kanala Sport Klub zaključenih sa kabelskim operaterima u BiH, sa Zakonom o konkurenciji.

 

Predmetnim Rješenjem je izrečena novčana kazna gospodarskom subjektu IKO Balkan zbog kršenja Zakona o konkurenciji u visini od 125.000,00 KM, u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti ocjene koncentracije gospodarskog subjekta Telemach Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo i gospodarskog subjekta „ART NET“ d.o.o. Kiseljak, Administrativni poslovni centar bb, 71250 Kiseljak.

 

Konkurencijsko vijeće će tijekom postupka ocjeniti učinke predmetne koncentracije na temelju kriterija utvrđenih u Zakonu o konkurenciji, te analizirati utjecaj iste na strukturu mjerodavnog tržišta, kao i da li će predmetna koncentracija stvoriti ili ojačati vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, koji za posljedicu može imati značajno narušavanje učinkovite tržišne konkurencije, odnosno da li će ista proizvesti pozitivne učinke koji se ogledaju u jačanju postojeće konkurencije na mjerodavnom tržištu.

 

 

Zaključak kojim je obustavlja postupak pokrenut pо Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo protiv Općine Breza i gospodarskog subjekta “Laljić Turs” d.o.o. Čelić, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja, u smislu ograničavanja konkurencije na tržištu prijevoza učenika /učenica na području Općine Breza, radi odustanjanja gospodarskog subjekta „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo.

 

Mišljenje na Nacrt zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine po Zahtjevu za davanje mišljenja Ministarstva prometa i komunikacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da predmetni Nacrta Zakona nije usklađen s odredbama Zakona o konkurenciji.

Služba za odnose s javnošću

 Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-05-26-033-36-II/09 od 07.04.2011. godine…

post-bars