Vrati se na vrh

27/12/2013

PRIOPĆENJE SA 77. i 78. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 U Sarajevu, dana 27.12.2013. godine, održana je 77. i 78. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je razmatrano / usvojeno:

Zaključak o  odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskog subjekta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, Hadžići i gospodarskog subjekta Argeta d.o.o. Sarajevo, društvo sa ograničenom odgovornošću, Donji Hadžići 138, 71000 Sarajevo (Podnositelji prijave), radi nepostojanja obveze prijave koncentracije jer nisu ispunjeni uvjeti ukupnog prihoda sudionika koncentracije ostvareni u Bosni i Hercegovini, niti imaju zajednički udjel na mjerodavnom tržištu sudionika koncentracije preko 40,0%) .

 Kao pravni temelj ove koncentracije Podnositelji prijave su dostavili „Ugovor o prijenosu udjela u društvu Ekopak RS – Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o.“ sklopljen između gospodarskih subjekata Coca-Cola HBC B-H i Argeta Sarajevo sa gospodarskim subjektom EKOPAK -Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7a, Objekat O3, 71000 Sarajevo, koji  kao osnivač gospodarskog subjekta Ekopak RS prenosi udjele u temeljnom kapitalu na gospodarske subjekte – Coca-Cola HBC BH i Argeta Sarajevo. 

   Zaključak za pokretanje postupka po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće ugovora gospodarskog subjkta Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog plina “Nestro Petrol” Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII broj 9, 78000 Banja Luka, radi utvrđivanja izuzeća Ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji, između gospodarskog subjekta “Nestro Petrol” a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 9, 78000 Banja Luka kao davatelja franšizinga, i gospodarskog subjekta “COD TRADE” d.o.o. Banja Luka, Brokovići bb, 78000 Banja Luka, gospodarskog subjekta RIBAMERC“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka, Krupa na Vrbasu bb, 78000 Banja Luka, gospodarskog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge „MD BUKVIĆ“, Braće Ćuskića 13, 76100 Brčko distrikt, gospodarskog subjekta „RESTRUCT“ društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz i distribuciju nafte i naftnih derivata Sarajevo, gospodarskog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge „RUDING“ Istočno Sarajevo, Miljevići bb, 71123 Istočno Novo Sarajevo i gospodarskog subjekta Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge „IMZIT – COMERC“ d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke br. 171 A, 71000 Sarajevo, kao primtelja franšizinga, u smislu članka 4. st. (1) i (3) i članka 5. Zakona o konkurenciji.

  Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskih subjekata ”Adria Bidco B.V.”, Fred. Roeskestraat 123,1076EE Amsterdam, Nizozemska i gospodarskog subjekta ”Adria Bidco d.o.o.”,Cincar Jankova 3, 11000 Beograd, Republika Srbija (Podnositelji prijave), sa gospodarskim subjektom ”Slovenia Broadband S.á.r.l.”, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg  i gospodarskim subjektom ”Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o”, Bulevar Zorana Đinđića 8a, 11000 Beograd, Republika Srbija, radi nepostojanja obveze prijave (nisu ispunjeni uvjeti ukupnog prihoda sudionika koncentracije ostvareni u Bosni i Hercegovini, odnosno tržišni udjeli sudionika koncentracije su ispod 40,0% na mjerodavnom tržištu)

  Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskog  subjekta Remho Beteiligungs GmbH, Alserbachstrabe14-16, Palais Liechtenstein, A-1090 Beč, Republika Austrija (Podnositelj prijave) s namjerom stjecanja isključive kontrole nad gospodarskim subjektom Helios Domžale, d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, Republika Slovenija (u daljnjem tekstu: Helios) kupovinom 73,12 % dionica, te neizravnu isključivu kontrolu nad povezanim društvima gospodarskog subjekta Helios, jer nisu ispunjeni uvjeti ukupnog prihoda sudionika koncentracije ostvareni u Bosni i Hercegovini, odnoso udjeli sudionika koncentracije na mjerodavnom tržištu su ispod 40,0%.

  Mišljenje po Zahtjeva gospodarskog subjekta AMKO KOMERC d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12., 71000 Sarajevo, o obvezi podnošenja Prijave koncentracije.

  Na temelju dostavljenih podataka, Konkurencijsko vijeće, smatra da sudionici koncentracije ne ispunjavaju uvjet iz članka 12. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji, jer gospodarski subjekt TD MARKETI nije neovisan gospodarski subjekt, budući da gospodarski subjekt AMKO KOMERC u istome ima već preko 50,0% vlasničkih udjela, te slijedom iznesenoga  nisu obvezi prijaviti koncentraciju.

  Detaljne informacije o usvojenim konačnim odlukama možete naći na web stranici www.bihkonk.gov.ba u djelu pod nazivom “odluke”.

 

 

Služba za odnose s javnošću

Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

 

Prethodni

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјеката ”Adria Bidco B.V.”…

Sljedeći

MIŠLJENJE po Zahtjevu privrednog subjekta AMKO KOMERC d.o.o., Sarajevo, o…

post-bars