Vrati se na vrh

04/09/2012

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 41. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je  4. rujna 2012. godine, održana 41. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je, između ostaloga, usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu maloprodaje naftnih derivata u Republici Srpskoj stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta NIS PETROL d.o.o. kupovinom benzinske crpke „BC Bijeljina“, Bijeljina, benzinske crpke „BC Janja“ Bijeljina, benzinske crpke „BC Foča“ Foča, benzinske crpke „BC Rogatica“, Rogatica i uzimanjem u zakup benzinske crpke „BC Popovi“ Bijeljina i crpke „BC Trnjaci“ Bijeljina od gospodarskog društva „Oktan promet“ iz Bijeljine. Analizom mjerodavnih podatka Konkurencijsko vijeće je, u smislu članka 17. Zakona o konkurenciji, ocijenilo da provođenjem namjeravane koncentracije neće doći do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja prevladavajuće pozicije učesnika koncentracije.

Rješenje kojim se utvrđuje da su gospodarski subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o., Apatin, Republika Srbija i gospodarski subjekt Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Dejan komerc d.o.o. Doboj u odredbama članka 2. stavak 1. Aneks 1 ,odredbom članka 5. i odredbom članka 2. Aneksa 2 kupoprodajnih ugovora za 2008, 2009, 2010, zaključenih dana 24.12.2007. godine pod brojem 008 BiH-71/2008, dana 18.12.2008. godine pod brojem 06-71/2009, dana 26.1.2010. godine pod brojem 02-71/2010 i dana 15.2.2011. godine pod brojem 02-71/2011 su, ograničavali konkurenciju izravno ili neizravno utvrđivanjem kupovnih i prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovinskih uvjeta i primjenom različitih uvjeta za istovjetne transakcije s drugim gospodarskim subjektima, dovodeći iste u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, te isti predstavljaju zabranjeni sporazum iz članka 4. Zakona o konkurenciji.

Utvrđeno je i da gospodarski subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o. nije zlouporabio prevladavajući položaj na tržištu distribucije i prodaje piva distributerima na teritorijiu Bosne i Hercegovine jer se isti ne nalazi u prevladavajućoj poziciji.

Ovim Rješenjem je izrečena novčana kazna gospodarskom subjektu Apatinska pivara  d.o.o. u iznosu 265.000,00 KM i gospodarskom subjektu Dejan komerc d.o.o. u iznosu od 1.000,00 KM radi kršenja članka 48. stavak 1) točka a) Zakona o konkurenciji.

– Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Aneks“ d.o.o. Banja Luka, BiH, i gospodarskog subjekta ELTA-KABEL d.o.o. Doboj radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

– Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Aneks“ d.o.o. Banja Luka, BiH, i gospodarskog subjekta TV Kabel d.o.o. Višegrad radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji

– Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Kaldera Company d.o.o. Laktaši, Bosna i Hercegovina, o obvezi podnošenja koncentracije.

 

                                                                                                  Predsjednik Konkurencijskog vijeća                                                                                                                                    G. Ibrica Lakišić

Prethodni

Rješenje o odbijanju prijedloga za odlaganje izvršenja konačnog Rješenja Konkurencijskog…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Dejan komerc…

post-bars