Vrati se na vrh

25/09/2013

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 67. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 25.09.2013. godine, održana je 67. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga upravljanja i izdavanja nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta „SKUTER“ Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevonad gospodarskim subjektom ”DRVOPROMET” d.o.o. Sarajevo, kupovinom većinskog vlasničkog udjela.

 Ovom koncentracijom gospodarski subjekt „SKUTER“ također stječe kontrolu i nad povezanim društvima gospodarskog subjekta „DRVOPROMET’“ – gospodarskim subjektom „DOLCHE” Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, gospodarskim subjektom INTER HAK” društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu Sarajevo, i gospodarskim subjektom Društvo sa ograničenom odgovornošću „DP ILMA“ Bihać.

 Konkurencijsko vijeće u ocjeni dopuštenosti koncentracije je analiziralo kriterije (struktura mjerodavnog tržišta, učinci koncentracije, potencijalna konkurencija, interesi potrošača i slično) i ocijenilo da će provedbom namjeravane koncentracije doći do značajnijeg povećanja tržišnog udjela sudionika koncentracije na ukupnom tržištu, ali da neće doći do stvaranja i jačanja vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu.

 Radi nepodnošenja Prijave koncentracije u Zakonom utvrđenom roku, gospodarskom subjektu „SKUTER“ je izrečena novčana kazna u iznosu od 19.000,00 KM. Prilikom određivanja visine predmetne kazne, Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir obzir i trajanje povrede, kao i činjenicu da je ista podnesena saomoinicijativno, iako sa određenim zakašnjenjem.

 Rješenje kojim je odbijen Zahtjev za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika „Atrijum” Ilidža, protiv Županije Sarajevo, odnosno Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Sarajevo radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije iz članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji, a u svezi s procedurom sklapanja Ugovora o pružanju porodično-medicinskih usluga osiguranim osobama na teret novčanih sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, kao neutemeljen.

 Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nezaključivanjem Ugovora o pružanju usluga obiteljskemedicine, za period od 2006. godine do danas, nije bilo ograničavanja i kontroliranja proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja od strane Ministarstva zdravstva jer isto nije nadležno za zaključivanje predmetnog Ugovora, a Zavod za zdravstveno osiguranje u periodu od 2006.godine do 2010. godine nije mogao zaključiti navedeni Ugovor iz razloga što Podnositelj zahtjeva, Poliklinika „Atrijum” Ilidža, nije bio uvršten u Mrežu zdravstvenih ustanova na području Županije Sarajevo.

 Također, u periodu od 2010. godine nije postojala obveza zaključivanja predmetnog Ugovora, već je sukladno članku 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti postojala mogućnost zaključivanja, ali u slučaju ispunjenja uvjeta – nakon provedenog postupka dodjele ugovora o pružanju zdravstvenih usluga na temelju odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao Zakona o javnim nabavama u Bosni i Hercegovini. Budući da je navedeni postupak/procedura stupio na snagu tek u svibnju 2013. godine, a Zavod zdravstvenog osiguranja je raspisao Javni poziv koji je u tijeku, a na koji se mogu prijaviti sve gospodarski subjekti bez obzira na vlasničku strukturu, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da u dosadašnim aktivnostima nije nastalo kršenje odredbi Zakona o konkurenciji.

 Mišljenjena Zahtjev gospodarskog subjekta “NESTRO PETROL” a.d. Banja Luka za davanje mišljenja i preporuke u svezi sa prijedlogom Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji koji je sačinio Podnositelj zahtjeva, a koji će vrijediti za sve potencijalne primatelje franšizinga u Bosni i Hercegovini.

 Mišljenjeu svezi s postojanjem obveze podnošenja prijave koncentracije po Zahtjevu gospodarskog subjekta Inter d.o.o. Tešanj.

 

Detaljne informacije o svim navedenim predmetima mogu se naći na web stranici Konkurencijskog vijeća – www.bihkonk.gov.ba.

 

                                                Služba za odnose s javnošću

 

                         Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća               

Prethodni

Zaključak o obustavi postupka pokrenutog po Zahtjevu za pokretanje postupka…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu privrednog…

post-bars