Vrati se na vrh

11/02/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 81. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 U Sarajevu, 11.02.2014. godine, održana je 81. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim se odbija kao neutemeljen zajednički Zahtjev za pokretanje postupka gospodarski subjekata “Blicnet” d.o.o. Banja Luka, “TXTV” d.o.o. Tuzla i “Elta Kabel” d.o.o. Doboj, protiv gospodarski subjekata “FOX International Channels Bulgaria & Balkans”, Sofia, Bugarska, “Viasat World Ltd”, London, Velika Britanija i “Discovery Communications Ltd.”, London, Velika Britanija, utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma i zlouporabe vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu.

 

 Podnositelji zahtjeva, kao razlog za podnošenje Zahtjeva za pokretanje postupka su naveli da su zaključili Ugovore o distribuciji TV programa sa gospodarskim subjektima “FOX International”, “Viasat World” i “Discovery Communications”, u kojima je dano pravo istima da vrše reviziju broja pretplatnika kablelskih operatora, ali da smatraju da su navedeni gospodarski subjekti pokušali da reviziju obave usklađeno jer su zakazane za isti dan kod svih Podnositelja zahtjeva i da je revizija najavljena samo kod njih, a ne i kod ostalih kabelskihoperatora u Bosni i Hercegovini, i da ovako postupanje – zajednička revizija predstavlja zabranjeni sporazum, u smislu odredbi Zakona o konkurenciji.

 

 Također, u Zahtjevu je navedeno da su gospodarski subjekti “FOX International”, “Viasat World” i “Discovery Communications” zlouporabili svoj vladajući položaj na tržištu emitiranja i prodaje specijaliziranih dokumentarnih TV programa u Bosni i Hercegovini.

 

 Konkurencijsko vijeće u postupku je analiziralo odredbe Ugovora o distribuciji TV programa i zaključilo da je pravo na reviziju (npr. broja pretplatnika) utvrđeno u istima. Iz navedenoga proizlazi da revizija ne može predstavljati dodatnu obvezu koja po prirodi i običajima u trgovini nije u svezi s predmetom sporazuma, odnosno ista ne predstavlja kršenje odredbi Zakona o konkurenciji, i revizijom Podnositelji zahtjeva nisu stavljeni u nepovoljan  položaj u odnosu na svoju konkurenciju budući da je ista obavljena i kod drugih kabelskih operatоra.

 

 Također, navodi Podnositelja zahtjeva o zajedničkoj reviziji su neutemeljeni jer su gospodarski subjekti protiv kojih je pokrenut postupak pojedinačno zaključili Ugovor o reviziji sa revizorskom kućom, kojima su precizno određena prava i obveze revizora (uključujući i vrijeme obavljanja revizije, poslovna tajna itd).

 

 Nadalje, navodi Podnositelja zahtjeva o zlouporabi zajedničkog vladajućeg položaja, su neutemeljeni budući da gospodarski subjekti “FOX International” “Viasat World” i “Discovery Communications” na mjerodavnom tržištu djeluju samostalno, te se ne može izračunavati njihov zajednički tržišni udjel, i slijedom toga ne može se utvrđivati ni zajednički vladajući položaj.

 

 Također, utvrđeno je da gospodarski subjekti “FOX International”, “Viasat World” i “Discovery Communications” niti pojedinačno nemaju vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, uzimajući u obzir njihove tržišne udjele u odnosu na udjele ostalih dobavljača dokumentarnog programa koji djeluju na mjerodavnom tržištu u Bosni i Hercegovini.

 

 Služba za odnose s javnošću

  Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредног субјекта Amadeus IT Group, S.A., Мадрид,…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars