Vrati se na vrh

22/11/2006

R J E Š E NJ E Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija koja ce nastati na tržištu proizvodnje i prodaje specijalizovanih (generickih) farmaceutskih proizvoda u Bosni i Hercegovini kao rezultat preuzimanja kompanije Hemofarma a.d. Vršac, Republika Srbija – Hemofarm d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina od strane kompanije STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbal, Savezna Republika Njemacka kupovinom vecine njegovih dionica putem javne ponude.

Prethodni

Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2006. godinu

Sljedeći

Rješenje Skupština grada Banja Luka

post-bars