Vrati se na vrh

12/10/2006

R J E Š E NJ E Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija koja ce nastati na tržištu specijalizovanih (generickih) farmaceutskih proizvoda u Bosni i Hercegovini kao rezultat preuzimanja PLIVE d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, Republika Hrvatska od strane Bar Laboratories Europe B.V.i.o. Amsterdam, Rokin 55, Holandija kupovinom vecine njenih dionica putem javne ponude

Prethodni

DECISION 1. The concentration, that will be achieved in the…

Sljedeći

R J E Š E NJ E 1. Ocjenjuje se…

post-bars