Vrati se na vrh

14/07/2006

R J E Š E NJ E Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija koja je nastala na tržištu bankovnih i finansijskih usluga Bosne i Hercegovine kao posljedica pripajanja privrednog subjekta Bayerische Hypound- Vereinsbank AG, sa sjedištem u München, Kardinal-Faulhaber-Str.1, Savezna Republika Njemacka od privrednog subjekta UniCredit Italiano S.p.A, sa sjedištem u Milano, Piazza Cordusio, Republika Italija

Prethodni

M I Š LJ E NJ E Prijedlog uredbe o…

Sljedeći

M I Š L J E N J E Nacrt…

post-bars