Vrati se na vrh

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od stane privrednog subjekta «Galant» d.o.o. za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Kiseljak, protiv«ERKUL KOZMETIK», Istanbul, Turska i «GOLDEN ROSE» d.o.o. Distrikt Brčko, Bosna i Hercegovina, zbog narušavanja tržišne konkurencije

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ по Пријави намјере концентрације између привредног субјекта ДЕЛТА ДМД…

Sljedeći

Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2008. godinu

post-bars