Vrati se na vrh

R J E Š E NJ E po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Elektrokontakt SA“ d.o.o. Sarajevo, za pokretanje postupka protiv gospodarskog subjekta JP „Elektroprivreda BiH“ d.d., Sarajevo i gospodarskog subjekta JP„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo „Eldis-tehnika“ d.o.o. Sarajevo, zbog zlouporabe vladajućeg položaja

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е о концентрацији привредног…

Sljedeći

OBAVIJEST o Prijavi koncentracije privrednog subjekta „AS“ d.o.o. Jelah –…

post-bars