Vrati se na vrh

18/04/2013

SAOPĆENJE SA 58. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 18.04.2013. godine, održana je 58. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim je utvrđeno da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, odredbama „Ugovora o snabdijevanju osiguranih lica lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i 2012. godini koji se izdaju na recept ili nalog osiguranim licima Fonda“, sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju, u smisliu člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i odredbama „Javnog poziva za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova i medicinskih sredstava osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske” sprječava i narušava tržišnu konkurenciju, u smislu člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.

 Ovim Rješenjem je naloženo Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da uskladi odredbe važećih Ugovora o snabdijevanju osiguranih lica lijekovima i medicinskim sredstvima, koja se izdaju na recept ili nalog osiguranim licima Fonda, sa odredbama Zakona o konkurenciji.

 Zbog povrede člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji, Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je izrečena novčana kazna u visini od 42.000,00 KM.

 Mišljenjepo Zahtjevu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim je utvrdilo da je Prijedlog Uredbe o transparentnosti finansijskih odnosa jedinica lokalne samouprave, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim preduzećima usaglašen sa odredbama Zakona o konkurenciji.

                                    Gordana Živković                  

                      Predsjednica Konkurencijskog vijeća      

Prethodni

Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2012. godinu

Sljedeći

MIŠLJENJE po Zahtjevu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na…

post-bars