Vrati se na vrh

10/10/2013

SAOPĆENJE SA 69. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 10.10.2013. godine, održana je 69. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je usvojen Zahtjev za preispitivanje Rješenja Konkurencijskog vijeća broj: 02-26-1-09-14-II/13 od dana 01. avgusta 2013. godine, privrednog subjekta BIMAL dioničko društvo za proizvodnju ulja, Bijeljinska 9, 76100 Brčko Distrikt.

Novim Rješenjem je promijenjena tačka 3. dispozitiva Rješenja Konkurencijskog vijeća od dana 01. avgusta 2013. godine u dijelu koji se odnosi na novčanu kaznu privrednom subjektu BIMAL d.d. za proizvodnju ulja radi nepodnošenja Prijave koncentracije u zakonom predviđenom roku, te je iznos novčane kazne sa 104.572,00 KM smanjen na iznos 57.998,00 KM, kao i tačka 4. dispozitiva predmetnog Rješenja, u dijelu koji se odnosi na provođenje koncentracije bez Rješenja Konkurencijskog vijeća, te je time smanjena novčana kazna sa 329.403,00 KM na iznos 182.693,00 KM, što znači da je ukupno novčana kazna smanjena za 193.283,00 KM (sa 433.975,00 KM na iznos 240.692,00 KM).

U Zahtjevu se navodi da je dostavljen pogrešan iznos ukupnog prihoda na tržištu Bosne i Hercegovine privrednog subjekta BIMAL i njegovih povezanih društava, jer su greškom u isti uračunati i prihodi o međusobnoj razmjeni privrednog subjekta BIMAL i njegovih povezanih društava ostvareni na tržištu Bosne i Hercegovine u 2010. godini.

 Konkurencijsko vijeće je nakon dodatne analize i dobivanja mišljenje vještaka finansijske struke u vezi podataka o međusobnoj razmjeni privrednog subjekta BIMAL i njegovih povezanih društava, prihvatilo predmetni Zahtjev za preispitivanjem predmetnog Rješenja, odnosno visine izrečene novčane kazne za privredni subjekt BIMAL.

 Prilikom donošenja ovog Rješenja, Konkurencijsko vijeće je posebno uzelo u obzir član 43. stav (5) Zakona, gdje je propisano da se na zahtjev stranke može preispitati Rješenje ukoliko postoji stvarna promjena u činjenicama na kojima se zasnivalo predmetno Rješenje, ali i druge relevantne odredbe Zakona o konkurenciji i podzakonskih akata.

Mišljenjprema kojem je Nacrt pravilnika o snabdijevanju kupaca električnom energijom u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine usaglašen sa Zakonom o konkurenciji. Nacrt pravilnika trebao bi doprinijeti razvoju i boljem funkcionisanju tržišta električne energije u Brčko ditriktu Bosne i Hercegovine, te na potpuniji način regulisati pravo kupca na slobodan izbor i promjenu snabdjevača električnom energijom, odnosno zaštiti kupca u slučajevima kada ga snabdjevač prestane snabdjevati električnom energijom.

 Mišljenje prema kojem Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona nije usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 Konkurencijsko vijeće je u ranijem datom mišljenju utvrdilo da nacrt Zakona koji reguliše proceduru donošenja cjenovnika taksi usluga od strane nadležne općinske službe na prijedlog udruženja taksi prijevoznika, nisu u skladu sa odredbama Zakona o konkurenciji.

 Konkurencijsko vijeće i u ovom mišljenju je obavezalo i Vladu TK i resorno ministarstvo da precizno definišu proceduru donošenja cjenovnika, u smislu slobodnog utvrđivanja cjenovnika taksi usluga. U ovom slučaju nemogućnost samostalnog određivanja cijene usluge taksi prijevoza od strane privrednih subjekata bi imalo za posljedicu izostanak stvarne konkurencije među učesnicima na relevantnom tržištu, te negativan učinak za krajnje potrošače što je u suprotnosti sa Zakonom o konkurenciji.

 Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja o obavezi prijave koncentracije privrednog subjekta Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo koji namjerava učestvovati u privatizaciji u sektoru zdravstvenih usluga (odjeli dijalize) u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta ELW Global Limited, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati za davanje mišljenja u vezi postojanja obaveze podnošenja prijave koncentracije.

 Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta ”MG MIND” d.o.o. Mrkonjić Grad i privrednog subjekta ”MRKONJIĆPUTEVI” a.d. Mrkonjić Grad radi nepostojanja koncentracije, u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji.

 Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine po Zaključku o pokretanju postupka, broj: 01-26-3-08-6-II/13 od dana 11. juna 2013. godine, donesenom na osnovu Zahtjeva za pokretanje postupka privrednog subjekta “OBN” d.d. Sarajevo protiv privrednog subjekta “BHRT”, privrednog subjekta “RTV FBiH”, i privrednog subjekta  “RTRS”, radi utvrđivanja kršenja odredbi Zakona o konkurenciji.

 

 

                                                                                Služba za odnose s javnošću

 

                                                                  Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća               

Prethodni

Рјешење по Захтјеву за преиспитивање Рјешења број: 02-26-1-09-14-II/13 од дана…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekata ”MG MIND” d.o.o.…

post-bars