Vrati se na vrh

05/12/2013

SAOPĆENJE SA 74. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, dana 05.12.2013. godine, održana je 74. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je razmatrano:

Prijedlog Rješenja po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta “LRC Inženjering” d.o.o. Sarajevo, protiv Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo.

 Prijedlog Rješenja po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „PZU E- Style“ protiv Vlade Federacije BiH i Ministarstva zdravstva Federacije BiH.

 Prijedlog Rješenja po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Elta Kabel“ d.o.o. i Asocijacije kablovskih operatera u BiH, protiv privrednih subjekata „Serbia broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. Beograd, Republika Srbija, „Total TV BiH“ d.o.o. Banja Luka, „Telemach“ d.o.o. Sarajevo , „IKO Media“ d.o.o. Beograd, „Iko Balkan“ S.R.L. Bukurešt, Republika Rumunija, „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo.

 Donesen je Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednog subjekta „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo protiv Općine Vogošća i privrednog subjekta „Vildan tours“ d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanjna na relevantnom tržištu prijevoza učenika /učenica na području Općine Vogošća.

 Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta AS d.o.o. Jelah-Tešanj, radi nepostojanja koncentracije, u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji, jer privredni subjekt AS d.o.o. Jelah-Tešanj nije stekao kontrolu nad privrednim subjektom Klas d.d. Sarajevo), budući da nije kupio više od 50,0% dionica (sa pravom glasa) u istome, te nije postoja obaveza prijeva ove transakcije.

 

 

Služba za odnose s javnošću

 

 Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта АС д.о.о. Јелах-Тешањ

Sljedeći

SAOPĆENJE SA 75. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

post-bars