Vrati se na vrh

04/09/2012

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 41. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je  4. septembra 2012. godine, održana 41. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je, između ostalog, usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu maloprodaje naftnih derivata u Republici Srpskoj sticanjem kontrole privrednog subjekta NIS PETROL d.o.o. kupovinom benzinske pumpe „BS Bijeljina“, Bijeljina, benzinske pumpe „BS Janja“ Bijeljina, benzinske pumpe „BS Foča“ Foča, benzinske pumpe „BS Rogatica“, Rogatica i uzimanjem u zakup benzinske pumpe „BS Popovi“ Bijeljina i pumpe „BS Trnjaci“ Bijeljina od privrednog društva „Oktan promet“ iz Bijeljine. Analizom relevantnih podatka Konkurencijsko vijeće je, u smislu člana 17. Zakona o konkurenciji, ocijenilo da provođenjem namjeravane koncentracije neće doći do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantne pozicije učesnika koncentracije.

Rješenje kojim se utvrđuje da su privredni subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o., Apatin, Republika Srbija i privredni subjekt Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Dejan komerc d.o.o. Doboj u odredbama člana 2. stav 1. Aneks 1. ,odredbom člana 5. i odredbom člana 2.. Aneksa 2. kupoprodajnih ugovora za 2008, 2009, 2010, zaključenih dana 24.12.2007. godine pod brojem 008 BiH-71/2008, dana 18.12.2008. godine pod brojem 06-71/2009, dana 26.1.2010. godine pod brojem 02-71/2010 i dana 15.2.2011. godine pod brojem 02-71/2011, ograničavali konkurenciju direktno ili indirektno utvrđivanjem kupovnih i prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovinskih uslova i primjenom različitih uslova za istovjetne transakcije s drugim privrednim subjektima, dovodeći iste u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, te isti predstavljaju zabranjeni sporazum iz člana 4. Zakona o konkurenciji.

Utvrđeno je i da privredni subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o. nije zloupotrijebio dominantan položaj na tržištu distribucije i prodaje piva distributerima na teritoriji Bosne i Hercegovine jer se isti ne nalazi u dominantnoj poziciji.

Ovim Rješenjem je izrečena novčana kazna privrednom subjetu Apatinska pivara  d.o.o. u iznosu 265.000,00 KM i privrednom subjektu Dejan komerc d.o.o. u iznosu od 1.000,00 KM radi kršenja člana 48. stav 1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta „Aneks“ d.o.o. Banja Luka, BiH, i privrednog subjekta ELTA-KABEL d.o.o. Doboj radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

– Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta „Aneks“ d.o.o. Banja Luka, BiH, i privrednog subjekta TV Kabel d.o.o. Višegrad radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji

– Mišljenje po Zahtjevu privredenog subjekta Kaldera Company d.o.o. Laktaši, Bosna i Hercegovina, o obavezi podnošenja koncentracije.

 

                                                                                                 Predsjednik Konkurencijskog vijeća 

            G. Ibrica Lakišić

Prethodni

Rješenje o odbijanju prijedloga za odlaganje izvršenja konačnog Rješenja Konkurencijskog…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Dejan komerc…

post-bars