Vrati se na vrh

04/10/2012

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 43. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je, 04. oktobra 2012. godine, održana je 43. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je, između ostalog, usvojeno slijedeće:

 – Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Udruženje predstavnika međunarodnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojim je utvrđeno da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, tačkom VIII posebnim kriterijumima Odluke o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu izdavanja lijekova koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, ograničavanjem i kontroliranjem tržišta što predstavlja zabranjeni sporazum u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji  te su kao takve, ex lege, ništave.

Utvrđeno je da se tačkom VIII Odluke o posebnim kriterijima, u  kojim se navodi da se ,,na pozitivnu listu lijekova kantona mogu uvrstiti maksimalno 5 (pet) zaštićenih naziva lijeka u okviru istog generičnog naziva, oblika, jačine i pakovanja, uključujući u ovo obavezno i lijekove domaće farmaceutske industrije,“ sprječava, ograničava i narušava tržišna konkurencija na tržištu izdavanja lijekova koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja kantona u Federaciji BiH, i to ograničavanjem i kontrolom tržišta, što predstavlja zabranjeni sporazum u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji. U postupku analize i procjene dostavljenih dokaza od stranaka u postukpku, Konkurencijsko vijeće je takođe utvrdilo, između ostalog, da Vlada Federacije BiH nije dostavila Odluku o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine Konkurencijskom vijeću na mišljenje prije njenog usvajanja, a koja sadrži sporne odredbe u kontekstu Zakona o konkurenciji BiH.

Predmetnim Rješenjem je naloženo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja, uskladi odredbe sporne Odluke sa Zakonom o konkurenciji na način da nema ograničenja broja i porijekla zaštićenih naziva lijekova na pozitivnoj listi kantona, o čemu će u ostavljenom vremenskom roku dostaviti dokaze Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine.

Ovim Rješenjem je izrečena novčana kazna Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u visini 80.000,00 KM u smislu člana 48. stav (1) Zakona o konkurenciji zbog zaključivanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev za pokretanje postupka Udruženja proizvođača energije iz obnovljivih resursa „APEOR“, Sarajevo, protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma prema članu 4. Zakona o konkurenciji kao neosnovan.

U okviru dostavljenog Zahtjeva, Udruženje „APEOR“, između ostalog, navodi da Vlada Federacije putem odredbi iz Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Kriterija za korištenje sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz OEIK u 2012. godini favorizira izgradnju novih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora kroz povećanje cijena, odnosno davanje finansijskih poticaja, te da su na taj način stavljeni u nepovoljan konkurencijski položaj primjenom različitih uslova za identične transkacije privredni subjekti koji su ranije izgradili takva postrojenja uz znatno veće troškove zbog različitih tržišnih okolnosti, a bez finansijske podrške Vlade Federacije BiH.

U toku postupka Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da odredbom stava (5) odnosno (6) člana 15. predmetne Uredbe nije prekršen član 4. stav (1) tačka d) Zakona, u smislu primjena različitih uslova za identične transakcije sa drugim privrednim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, jer  ista omogućava da proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora dobivaju fiksnu (garantiranu) cijenu, kao i obvezom otkupa električne energije, tokom određenog niza godina, što osigurava jednak položaj svim privrednim subjektima (kvalificiranim proizvođačima) električne energije iz obnovljivih izvora u periodu od 12 godina.

Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da odredbom stava (6) člana 15. predmetne Uredbe nije prekršen član 4. stav (1) tačka e) Zakona, a kojom se druga strana uslovljava da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nisu u vezi sa predmetom Sporazuma jer iz iste nije vidljiv nikakav dodatni uslov niti obaveza za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora koji ne bi bili u skladu sa trgovinskom praksom. Naprotiv, ispunjenjem ciljeva predmetne Uredbe osiguravaju se određene pogodnosti za privredne subjekte sa relevantnog tržišta kao što je zagarantirani otkup električne energije.

– Mišljenje na Nacrt Zakona o taksi prijevozu, a po Zahtjevu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće je u predmetnom Mišljenju iznijelo stav da nije zadovoljen princip pristupa relevantnom tržištu svim učesnicima pod jednakim uslovima te da se podržava postojeće stanje na relevatnom tržištu koje je već ocijenjeno kao tržište na kom se sprječava ili ograničava konkurencija u oblasti pružanja taksi usluga na području Kantona Sarajevo.                                                                     

                                                                        Predsjednica Konkurencijskog vijeća

                                                                                    gđa Gordana Živković

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane Udruženja…

Sljedeći

Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske…

post-bars