Vrati se na vrh

30/10/2012

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 44. i 45. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu su 30. i 31. oktobra 2012. godine, održane 44. i 45. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojima je, između ostalog, usvojeno slijedeće:

 – Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu veleprodaje farmaceutskih proizvoda, lijekova i medicinskih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Oktal Pharma d.o.o. društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Republika Hrvatska, nad privrednim subjektom Velfarm d.o.o. društvo za promet i proizvodnju Gračanica.

Kroz analizu svih relevantnih podataka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da provođenje ove koncentracije  neće dovesti do stvaranja niti jačanja dominantnog položaja, iako će rezultirati povećanjem tržišnog udjela na relevantnom tržištu veleprodaje farmaceutskih proizvoda, lijekova i medicinskih proizvoda. Osim toga, provođenje predmetne koncentracije će rezultirati i unapređenjem poslovnih procesa, kao i metoda i uslova rada. U konačnici, predmetna koncentracija bi trebala donijeti i neposredne pogodnosti i koristi i za krajnje potošače kroz ekonomičniju i efikasniju distribuciju i prodaju, povećanje palete proizvoda, stabilnost u ponudi i poboljšanje kvaliteta usluga kroz uvođenje međunarodnih i kompanijskih standarda poslovanja.

– Mišljenje na Zahtjev privrednog subjekta Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske matično preduzeće a.d. Trebinje o obavezi podnošenja prijave koncentracije u vezi sa namjeravanim zaključenjem Ugovora o strateškom partnerstvu u istraživanju, razvoju, izgradnji i korištenju hidroenergetskog potencijala gornjeg sliva rijeke Drine, a koji namjeravaju zaključiti Vlada Republike Srpske, Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske matično prreduzeće a.d. Trebinje i kompanija RWE Innogy GmbH, društvo sa ograničenom odgovornošću.

Nakon provedenog postupka, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da se u predmetnom slučaju radi o koncentraciji privrednih subjekata u skladu sa članom 12. stav (1) tačka c) Zakona o konkurenciji i da postoji obaveza podnošenja Prijave koncentracije, obzirom da privredni subjekti ispunjavaju uslov godišnjeg prihoda ostvarenog na svjetskom tržištu i tržištu Bosne i Hercegovine.

– Rješenje kojim se odbija Zahtjev za odgađanje izvršenja konačnog Rješenja br: 04-26-3-027-38-II/11 od 04.10.2012. godine do konačne sudske odluke, koji je podnesen od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine radi nepostojanja opravdanih razloga.

U postupku odlučivanja po Zahtjevu je utvrđeno da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavila niti jednu relevantnu činjenicu niti relevantan dokaz koji bi Konkurencijsko vijeće smatralo opravdanim i odlučujućim za donošenje odluke o odgađanju izvršenja konačnog Rješenja.

 

gđa Gordana Živković

Predsjednica Konkurencijskog vijeća

 

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредних субјеката Октал Pharma производња, трговина и…

Sljedeći

Rješenje o odbijanju Zahtjeva za odgađanje izvršenja pobijanog konačnog Rješenja…

post-bars