Vrati se na vrh

06/11/2012

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 46. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je 06.11.2012. godine održana 46. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je usvojeno:

 – Rješenje kojim se utvrđuje da su privredni subjekti UniCredit Bank d.d., Mostar, Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo, i Tenfore d.o.o. Banja Luka, zloupotrijebili dominantni položaj na tržištu zastupanja u pružanju usluga internacionalnog transfera novca između fizičkih osoba bez otvaranja bankarskog računa u Bosni i Hercegovini ugovaranjem restriktivnih odredbi u ugovorima o zastupništvu zaključenim s privrednim subjektom Western Union Network (France) SAS, Paris, Cedex, Republika Francuska čije su odredbe ekskluzivnosti ograničile navedeno tržište na štetu potrošača, u smislu člana 10. stav (2)  tačke b) Zakona o konkurenciji.

 U toku postupka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da su naprijed navedeni privredni subjekti ugovarali dugoročno važenje restriktivnih odredbi u ugovorima zaključenim sa privrednim subjektom Western Union kojima se određivalo da će zastupnik neće vršiti uslugu prenosa novca za drugoga, što je kroz takva djelovanja navedenih privrednih subjekata imalo za cilj i posljedicu isključivanje konkurenata sa tržišta, odnosno „zatvaranje“  tržišta potencijalnim konkurentima čime se svakako ograničavala,  te narušavala efikasna tržišna konkurencija.

 Predmetnim Rješenjem je naloženo privrednom subjektu Tenfore d.o.o. Banja Luka, da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ovog Rješenja uskladi odredbe tačke 7. i tačke C. Dodatka 1. Priloga D. važećeg osnovnog Ugovora o međunarodnom zastupanju zaključenog s privrednim subjektom Western Union Network (France) SAS, Paris, sa Zakonom o konkurenciji u smislu tačke 1 Rješenja.

 Također, Rješenjem je, u smislu člana 48. stav (1) Zakona o konkurenciji,  izrečena novčana kazna slijedećim privrednim subjektima:

 – UniCredit Bank d.d., zbog kršenja člana 10. stav (2) tačke b) Zakona o konkurenciji, u visini od 690.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji;

 – Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina zbog kršenja člana 10. stav (2) tačke b) Zakona o konkurenciji, u visini od 1.300.000,00 KM,  u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji;

 – Turkish Ziraat Bank Bosnia  d.d. Sarajevo, zbog kršenja člana 10. stav (2) tačke b) Zakona o konkurenciji, u visini od 200.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

 – Tenfore d.o.o. Banja Luka,  zbog kršenja člana 10. stav (2) tačke b) Zakona o konkurenciji, u visini od 60.000,00KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

 Mišljenje po Zahtjevu Privrednog subjekta Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d Trebinje o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije u vezi sa Memorandumom o razumijevanju za Projekat izgradnje Hidroelektrane Dubrovnik druga faza koji namjeravaju zaključiti Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) i Hrvatska Elektroprivreda d.d. Zagreb (HEP).

Zaključak kojim se odbija Zahtjev, podnesen od privrednog subjekta Apatinska pivara Apatin d.o.o. Apatin, Republika Srbija, za preispitivanje Rješenja Konkurencijskog vijeća br. 02-26-2-028-145-II/11 od 04.09.2012. godine kao neosnovan.  

Zaključak o pokretanju postupka radi utvrđivanja pojedinačnog izuzeća od zabrane Odluke udruženja Kozmodet da razvija i sprovodi PREP-P-WB Projekat na teritoriji BiH, a po Zahtjevu privrednog subjekta Udruženje Kozmodet – Udruženje proizvođača i uvoznika deterđenata i kozmetičkih proizvoda, Beograd-Zemun, Republika Srbija.

 Zaključak o zahtjevu za pokretanje postupka protiv Vlade Kantona Sarajevo podnesenog od strane privrednih subjekata „Teloptic“ d.o.o. Sarajevo i „MilkoS“ d.d. Sarajevo.

 

 gđa Gordana Živković

Predsjednica Konkurencijskog vijeća

 

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по Захтјеву привредног субјекта Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“…

Sljedeći

RJEŠENJE po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti, protiv…

post-bars