Vrati se na vrh

01/08/2013

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 64. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 01.08.2013. godine, održana je 64. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu prodaje prepaid usluga mobilnih operatera u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Dioničkog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu „OPRESA“ d.d. Sarajevo, kupovinom većinskog vlasničkog udjela u privrednom subjektu „Satelit Plus“ d.o.o. Čitluk. Predmetnom koncentracijom privredni subjekt OPRESA“ d.d. Sarajevo, preuzima i kontrolu nad privrednim subjektom POS d.o.o. Posušje, i privrednim subjektom UNCRO team d.o.o. Tuzla, povezanim društvima privrednog subjekta „Satelit Plus“ d.o.o. Čitluk.

 Konkurencijsko vijeće je u ocjeni dopuštenosti koncentracije analiziralo kriterije (struktura relevantnog tržišta, efekti koncentracije, potencijalna konkurencija, interesi potrošača i slično) i ocijenilo da će provođenjem namjeravane koncentracije doći do značajnog povećanja tržišnog udjela učesnika koncentracije na ukupnom tržištu, ali da neće doći do stvaranja i jačanja dominantnog položaja na relevantnom tržištu prodaje prepaid usluga.

 Pri odobravanju ove koncentracije, Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir i činjenicu da ne postoje tehnološka, pravna i ugovorna ograničenja za ulazak potencijalnih privrednih subjekata na ovo tržište, jer svi koji žele mogu zaključiti ugovore sa registrovanim mobilnim operaterima o zastupanju (posredovanju) prema komercijalnim uslovima i vršiti prodaju prepaid kartica, vaučera ili bonova za dopunu na tržištu Bosne i Hercegovine.

 Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu prodaje duhanskih  proizvoda u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta „BLAGOEVGRAD-BT” a.d. Blagoevgrad, Republika Bugarska, u privrednom subjektu Akcionarsko društvo „FABRIKA DUVANA“ Banja Luka, kupovinom većinskog broja dionica s pravom glasa od privrednog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge „ANTONIĆ TRADE“ Laktaši.

 Konkurencijsko vijeće je u ocjeni dopuštenosti koncentracije analiziralo kriterije (struktura relevantnog tržišta, efekti koncentracije, potencijalna konkurencija, interesi potrošača i slično) i ocijenilo da provođenjem namjeravane koncentracije neće doći do značajnog povećanja tržišnog udjela učesnika koncentracije na ukupnom tržištu, da će isti imati tržišni udio do 5,0%, te samim tim neće doći do stvaranja i jačanja dominantnog položaja.

 Naime, ova koncentracija predstavlja značajan korak za privredni subjekat „BLAGOEVGRAD-BT” ka ostvarenju njegovog cilja, a to je proširenje prema relevantnom tržištu zemalja izvan Evropske unije. Također, koncentracija će osigurati privrednom subjektu „FABRIKA DUVANA“ mogućnost da plasira svoje proizvode na druga tržišta, kako u regionu, a tako i širom svijeta, putem poslovne mreže sistema u okviru koga posluje bugarski partner.

 Provođenje koncentracije bi trebalo rezultirati stvaranjem stabilnog sistema koji će omogućiti

pouzdanog prodavca i partnera svim dobavljačima, i obezbijediti kontinuirano, svakodnevno

snabdijevanje svim proizvodima. Koncentracijom će se također omogućiti olakšan pristup robi različitog asortimana kroz jedinstven sistem kategorizacije i usaglašenosti asortimana robe koja se nalazi u ponudi maloprodajnih objekata; brži i lakši put robe od proizvođača do potrošača i veća dostupnost robe potrošačima, što će direktno rezultirati slijedećim pogodnostima: snižavanje cijena proizvoda i/ili usluga, povećanje kvaliteta proizvoda i/ili usluga, uvođenje inovacija, povećanje i proširivanje mogućnosti izbora proizvoda i/ili usluga za potrošača.

 Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini nastala osnivanjem privrednog subjekta EKOPAK– Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo, zajedničkim ulaganjem  privrednog subjekta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, privrednog subjekta BIMAL dioničko društvo za proizvodnju ulja, Brčko distrikt i privrednog subjekta Akcionarsko društvo BANJALUČKA PIVARA, Banja Luka.

 Predmetnim Rješenjem je utvrđeno da privredni subjekti Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, BIMAL dioničko društvo za proizvodnju ulja i Akcionarsko društvo BANJALUČKA PIVARA, Banja Luka, nisu podnijeli Prijavu koncentracije u zakonom predviđenom roku od 15 dana od zaključivanja Ugovora o osnivanju privrednog društva EKOPAK d.o.o., u smislu člana 16. stav (1) Zakona o konkurenciji, te da su proveli koncentraciju bez rješenja, odnosno da privredni subjekt EKOPAK djeluje gotovo dvije godine bez rješenja Konkurencijskog vijeća, u smislu člana 18. stav (9) istog Zakona.

 Zbog nepodnošenja prijave koncentracije u zakonom predviđenom roku i provođenja koncentracije bez rješenja Konkurencijskog savjeta, izrečene su novčane kazne:

–          privrednom subjektu Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo u iznosu od 183.894,00 KM;

–          privrednom subjektu BIMAL dioničko društvo za proizvodnju ulja u iznosu od 433.975,00 KM; i

–          privrednom subjektu Akcionarsko društvo BANJALUČKA PIVARA Banja Luka u iznosu od 38.798,00 KM.

 Mišljenje prema kojem je Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo usaglašen sa Zakonom o konkurenciji. Na taj način, Zakonom o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, je osigurano da će svi taksisti imati iste uslove na tržištu, bez obzira koliko udruženje, privredni subjekat ili fizičko lice ima registrovanih taksi auta u Kantonu Sarajevo.

 Na osnovu pozitivnog mišljena Konkurencijskog vijeća, Vlada Kantona Sarajevo može uputiti ovaj Zakon u skupštinsku proceduru na usvajanje.

 Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Privatna zdravstvena ustanova – Mikrobiološko parazitološki laboratorij sa specijalističkom ordinacijom medicine rada – ”E-STYLE”, Sarajevo protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – Federalnog ministarstva zdravstva, radi utvrđivanja, postojanja zabranjenog sporazuma u odredbama Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom i odredbama Pravilnika o obimu i vrsti javno-zdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti, iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

 

                                                                   Gordana Živković

 

                                    Ured Predsjednice Konkurencijskog vijeća      

Prethodni

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о Пријави концентрације „БЛАГОЕВГРАД-БТ” а.д., Покровнисхко Схоссе 1, 2700…

Sljedeći

PRAVILNIK O PREVENCIJI I BORBI PROTIV KORUPCIJE U KONKURENCIJSKOM VIJEĆU…

post-bars