Vrati se na vrh

25/09/2013

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 67. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 25.09.2013. godine, održana je 67. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga upravljanja i izdavanja nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta „SKUTER“ Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevonad privrednim subjektom ”DRVOPROMET” d.o.o. Sarajevo, kupovinom većinskog vlasničkog udjela.

 Ovom koncentracijom privredni subjekt „SKUTER“ također stječe kontrolu i nad povezanim društvima privrednog subjekta „DRVOPROMET’“ – privrednim subjektom „DOLCHE” Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, privrednim subjektom INTER HAK” društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu Sarajevo, i privrednim subjektom Društvo sa ograničenom odgovornošću „DP ILMA“, Bihać.

 Konkurencijsko vijeće je u ocjeni dopuštenosti koncentracije analiziralo kriterije (struktura relevantnog tržišta, efekti koncentracije, potencijalna konkurencija, interesi potrošača i slično) i ocijenilo da će provođenjem namjeravane koncentracije doći do značajnog povećanja tržišnog udjela učesnika koncentracije na ukupnom tržištu, ali da neće doći do stvaranja i jačanja dominantnog položaja na relevantnom tržištu.

 Radi nepodnošenja Prijave koncentracije u Zakonom utvrđenom roku, privrednom subjektu „SKUTER“ je izrečena novčana kazna u iznosu od 19.000,00 KM. Prilikom određivanja visine predmetne kazne, Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir obzir i trajanje povrede, kao i činjenicu da je ista podnesena saomoinicijativno, iako sa određenim zakašnjenjem.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinika „Atrijum” Ilidža, protiv Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije iz člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, a u vezi procedure sklapanja Ugovora o pružanju porodično-medicinskih usluga osiguranim licima na teret novčanih sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, kao neosnovan.

 Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nezaključivanjem Ugovora o pružanju usluga porodičnemedicine, za period od 2006. godine do danas, nije bilo ograničavanja i kontrole proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja od strane Ministarstva zdravstva jer isto nije nadležno za zaključivanje predmetnog Ugovora, a Zavod za zdravstveno osiguranje u periodu od 2006.godine do 2010. godine nije mogao zaključiti navedeni Ugovor iz razloga što Podnosilac zahtjeva, Poliklinika „Atrijum” Ilidža, nije bio uvršten u Mrežu zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo.

 Također, u periodu od 2010. godine nije postojala obaveza zaključivanja predmetnog Ugovora, već je u skladu sa članom 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti postojala mogućnost zaključivanja, ali u slučaju ispunjenja uslova – nakon provedenog postupka dodjele ugovora o pružanju zdravstvenih usluga na osnovu odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao Zakona o o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. Budući da je navedeni postupak/procedura stupio na snagu tek u maju 2013. godine, a Zavod zdravstvenog osiguranja je raspisao Javni poziv koji je u toku, a na koji se mogu prijaviti sve privredni subjekti bez obzira na vlasničku strukturu, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da u dosadašnim aktivnostima nije nastalo kršenje odredbi Zakona o konkurenciji.

Mišljenjena Zahtjev privrednog subjekta “NESTRO PETROL” a.d. Banja Luka za davanje mišljenja i preporuke u vezi sa prijedlogom Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koji je sačinio Podnosilac zahtjeva, a koji će vrijediti za sve potencijalne primaoce franšizinga u Bosni i Hercegovini.

Mišljenjeu vezi postojanja obaveze podnošenja prijave koncentracije po Zahtjevu privrednog subjekta Inter d.o.o. Tešanj.

 

Detaljne informacije o svim navedenim predmetima mogu se naći na web stranici Konkurencijskog vijeća – www.bihkonk.gov.ba.

 

                 Služba za odnose s javnošću

 

            Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća      

Prethodni

Zaključak o obustavi postupka pokrenutog po Zahtjevu za pokretanje postupka…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu privrednog…

post-bars