Vrati se na vrh

06/02/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 80. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 06.02.2014. godine, održana je 80. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim je utvrđeno da je privredni subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo zloupotrijebio dominantni položaj na tržištu interkonekcije na fiksnu mrežu, uslovljavajući privredni subjekt Akt. online d.o.o., Fra Anđela Zvizdića 1, 71000 Sarajevo na zaključivanje sporazuma kojima se uslovljava na prihvatanje dodatnih obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog sporazuma.

 Konkurencijski vijeće je tokom provođenja predmetnog postupka utvrdio da na teritoriji Bosne i Hercegovine, u skladu sa Listom operatera sa značajnom tržišnom snagom Regulatorne agencije za komunikaciju BiH (RAK), privredni subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo, privredni subjekt Hrvatske telekomunikcije d.d. Mostar i privredni subjekt Telekomunikacije Srpske a.d. Banja Luka, su proglašeni operaterima sa značajnom tržišnom snagom na tržištu usluge fiksne i mobilne telefonije, dakle imaju dominantan položaj.

 Operateri sa značajnom tržišnom snagom pripremaju RIP dokument o uslovima i načinu priključka na njihovu infrastrukturu, a na sadržaj i uslove iz istog RAK daje saglasnost. Operateri sa značajnom tržišnom snagom putem RIP-a nude mogućnost alternativnim operaterima da se priključe na njihovu infrastrukturu kako bi mogli pružati određene telekomunikacijske usluge.

 Privredni subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo ima dominantan položaj na relevantnom tržištu i kao takav je imao ima posebnu odgovornost, a i prema važećim propisima iz oblasti telekomunikacija je bio obavezan, da omogući interkonekciju na vlastitu mrežu pod uslovima predviđenim RIP dokumentom privrednom subjektu Akt.online d.o.o. Sarajevo.

 Rješenjem je izrečena novčana kazna privrednom subjektu BH Telecom d.d. Sarajevo zbog zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu interkonekcije, u smislu odredbi Zakona o konkurenciji, u visini od 150.000,00 KM.

 Također, ovim Rješenjem je odbijen kao neosnovan zahtjev privrednog subjekta Akt.online d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu terminacije poziva, u smislu odredbi  Zakona o konkurenciji.

 U pogledu navoda Podnosioca zahtjeva da je privredni subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo stranim operaterima nudio povoljnije cijene terminacije poziva u fiksnu i mobilniu mrežu nego privrednom subjektu Akt.online d.o.o. Sarajevo, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je prema RIP dokumentu privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, koji je bio na snazi u spornom  periodu (2007. godina), cijene terminacije domaćih poziva u fiksnu i mobilnu mrežu su bile unaprijed utvrđene, dok se cijene terminacije inostranih poziva u fiksnu i mobilnu mrežu dogovaraju na komercijalnoj osnovi.

 Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nisu tačni navodi Podnosioca zahtjeva da je privredni subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo ugovarao povoljnije uslove stranim operaterima prilikom zaključivanja ugovora o terminaciji međunarodnih poziva u fiksnu i mobilnu mrežu privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo nego privrednom subjektu Akt.online d.o.o. Sarajevo.

 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga u oblasti kompjuterskog sistema putničkih rezervacija i/ili izdavanja avio karata putem globalnog distributivnog sistema u Bosni i Hercegovini, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Amadeus IT Group, S.A., c/Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Republika Španija, nad privrednim subjektom Amadeus Bosna d.o.o. za marketing Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, 71000 Sarajevo, kupovinom 95,0% vlasničkih udjela.

 Pravni osnov koncentracije je Ugovor o kupoprodaji udjela zaključen dana 04.11.2013. godine između privrednog subjekta Amadeus Group, kao kupca i privrednog subjekta Javno preduzeće BH Airlines, Kurta Schorka 36 ,71000 Sarajevo kao prodavca, kojim privredni subjekt Amadeus Group stiče 95,0% udjela u privrednom subjektu Amadeus BH, te na taj način, sa ranije stečenih 5,0% udjela, postaje 100,0% vlasnik privrednog subjekta Amadeus BH.

 Konkurencijsko vijeće je, nakon procjene i analize podataka i utvrđenih činjenica u postupku donošenja Rješenja ocijenilo da provedba koncentracije ne vodi narušavanju tržišne konkurencije s obzirom da će tržišni udjeli privrednog subjekta Amadeus BH ostati nepromijenjeni, odnosno neće dovesti do promjenu tržišnih udjela na relevantnom tržištu, jer se uglavnom radi o promjeni vlasničke strukture.

 Mišljenje prema kojem Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona nije usaglašen sa Zakonom o konkurenciji jer odredbama Prijedloga Odluke nije zadovoljen princip pristupa relevantnom tržištu svim učesnicima pod jednakim uslovima, te iste mogu imati za cilj i posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije, u smislu odredbi  Zakona o konkurenciji.

 Mišljenje prema kojem je Prijedlog Pravila o ustupanju podataka pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d.Sarajevo usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 Obaveza usaglašavanje predmetnog Prijedloga Pravila proizilazi iz prethodno usvojenog Rješenja Konkurencijskog vijeća (od dana 16.12.2013.), kojim je utvrđeno da određene odredbe predmetnih Pravila nisu u skladu sa Zakonom o konkurencije te da se kao takve moraju uskladiti sa istim.

 

    Služba za odnose s javnošću

 

    Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-03-26-016-21-II/10 od 25.02.2011. godine…

Sljedeći

MIŠLjENjE na Nacrt Pravila o ustupanju podataka pravnim i fizičkim…

post-bars