Vrati se na vrh

11/02/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 81. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 U Sarajevu, 11.02.2014. godine, održana je 81. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim se odbija kao neosnovan zajednički Zahtjev za pokretanje postupka privrednih subjekata “Blicnet” d.o.o. Banja Luka, “TXTV” d.o.o. Tuzla i “Elta Kabel” d.o.o. Doboj, protiv privrednih subjekata “FOX International Channels Bulgaria & Balkans”, Sofia, Bugarska, “Viasat World Ltd”, London, Velika Britanija i “Discovery Communications Ltd.”, London, Velika Britanija, utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja na relevantnom tržištu.

 Podnosioci zahtjeva, kao razlog za podnošenje Zahtjeva za pokretanje postupka su naveli da su zaključili Ugovore o distribuciji TV programa sa privrednim subjektima “FOX International”, “Viasat World” i “Discovery Communications”, u kojima je dato pravo istima da vrše reviziju broja pretplatnika kablovskih operatera, ali da smatraju da su navedeni privredni subjekti pokušali da reviziju obave usklađeno jer su zakazane za isti dan kod svih Podnosioca zahtjeva i da je revizija najavljena samo kod njih, a ne i kod ostalih kablovskih operatera u Bosni i Hercegovini, te da ovako postupanje – zajednička revizija predstavlja zabranjeni sporazum, u smislu odredbi Zakona o konkurenciji.

 Također, u Zahtjevu je navedeno da su privredni subjekti “FOX International”, “Viasat World” i “Discovery Communications” zloupotrijebili svoj dominantni položaj na tržištu emitovanja i prodaje specijalizovanih dokumentarnih TV programa u Bosni i Hercegovini.

 Konkurencijsko vijeće u postupku je analiziralo odredbe Ugovora o distribuciji TV programa i zaključilo da je pravo na reviziju (npr. broja pretplatnika) utvrđeno u istima. Iz navedenog proizlazi da revizija ne može predstavljati dodatnu obavezu koja po prirodi i običajima u trgovini nije u vezi sa predmetom sporazuma, odnosno ista ne presdtavlja kršenje odredbi Zakona o konkurenciji, i revizijom Podnosioci zahtjeva nisu stavljeni u nepovoljan  položaj u odnosu na svoju konkurenciju budući da je ista obavljena i kod drugih kablovskih operatera.

 Također, navodi Podnosioca zahtjeva o zajedničkoj reviziji su neosnovani jer su privredni subjekti protiv kojih je pokrenut postupak pojedinačno zaključili Ugovor o reviziji sa revizorskom kućom, kojim su precizno određena prava i obaveze revizora (uključujući i vrijeme obavljanja revizije, poslovna tajna itd).

 Nadalje, navodi Podnosioca zahtjeva o zloupotrebi zajedničkog dominantnog položaja, su neosnovani budući da privredni subjekti “FOX International” “Viasat World” i “Discovery Communications” na relevantnom tržištu djeluju samostalno, te se ne može izračunavati njihov zajednički tržišni udjel, i slijedom toga ne može se utvrđivati ni zajednički dominantni položaj.

 Također, utvrđeno je da privredni subjekti “FOX International”, “Viasat World” i “Discovery Communications” ni pojedinačno nemaju dominatntan položaj na relevantnom tržištu, uzimajući u obzir njihove tržišne udjele u odnosu udjele ostalih dobavljače dokumentarnog programa koji djeluju na relevantnom tržištu u Bosni i Hercegovini.

                                                                             

 Služba za odnose s javnošću

  Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредног субјекта Amadeus IT Group, S.A., Мадрид,…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars