Vrati se na vrh

10/04/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 86. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 10.4.2014. godine, održana je 86. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Zaključak o proširenju Zaključka o pokretanju postupka po službenoj dužnosti sa ocjenom koncentracije privrednog subjekta Telemach Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo i privrednog subjekta VI-NET d.o.o. Visoko, Društvo za instaliranje distributivnih sistema, Burića 5, 71300 Visoko, u smislu čl. 16. i 18. Zakona o konkurenciji.

 Konkurencijsko vijeće je donijelo Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti, dana 16.12.2013. godine,  radi ocjene koncentracije privrednog subjekta Telemach Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, i privrednog subjekta „ART-NET“ d.o.o. Kiseljak, Administrativni poslovni centar bb, 71250 Kiseljak.

 Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od Kantonalne farmaceutske komore Zeničko-dobojskog kantona, Crkvice, Aneks B b.b., 72000 Zenica, protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Trg Heroja 14, 71000 Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, Aska Borića 28b, 72000 Zenica, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma.

 Mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, po Zahtjevu za davanje mišljena Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

 

 Služba za odnose s javnošću

 Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

МИШЉЕЊЕ на Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о…

Sljedeći

R J EŠ E NJ E po Zahtjevu za pokretanje…

post-bars