Vrati se na vrh

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 112. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

U Sarajevu, dana 14.12.2022. godine, održana je 112. sjednica Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojeno:
Zaključak kojim se odbacuje Prijava namjere koncentracije privrednog subjekta „Telemach BH” Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za produženju pojedinačnog izuzeća sporazuma od zabrane utvrđenog Rješenjem Konkurencijskog vijeća br: UP-03-26-4-038-24/21 od 17. februara 2022. godine, podnesen od privrednog subjekata „Philip Morris Products S.A.“, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Švicarska i „KT&G Corporation“, 71 Beotkkot – gil, Daedeok – gu, Daejeon, 34337, Republika Koreja, u smislu člana 6. stav (3) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP 06-26-4-055-10/21 od 12.10.2022. godine, a po Zahtjevu za produženje važenja pojedinačnog izuzeća od zabrane sporazuma, u smislu člana 6. stav (3) Zakona o konkurenciji privrednog subjekta Molson Coors d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića 43, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
Mišljenje na Prijedlog Pravilnika o postupku nabavke usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama. Na osnovu podataka dostavljenih uz zahtjev, donijeto je mišljenje da Pravilnik ne sadrži odredbe koje su u suprotnosti sa Zakonom o konkurenciji.
Mišljenje na Prijedlog Odluke o obliku izjave o ispunjenosti uvjeta iz člana 50. stava (1) tačke c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja i takmičarskog dijaloga, o usklađenosti sa Zakonom o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09), od strane podnositelja Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 9a/I, 71 000 Sarajevo
Konkurencijsko vijeće je postupajući po podnesenom Zahtjevu, analizom odredbi dostavljenog Prijedloga odluke, i pripadajućeg obrasca ocijenilo da isti ne sadrži odredbe čijom bi se primjenom mogla spriječavati, ograničavati ili narušavati tržišna konkurencija, na tržištu Bosne i Hercegovine.
Mišljenje na Prijedloga Pravilnika o finansiranju istraživanja, razvoja i unapređenja sistema javnih nabavki Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju posmatranje člana 4. navedenog Pravilnika u smislu slova i duha Zakona o konkurenciji onda je na prvi pogled uočljivo da se ne radi o subjektima koji su na tržištu te u tom smislu se ne može ni podvoditi pod odredbe Zakona o konkurenciji kojima se štiti slobodna tržišna konkurencija. Riječ je o pravnim osobama koje su obavezne vršiti zakonska ovlaštenja i obaveze na osnovu neprofitnog izvršavanja.

Mišljenje na dostavljeni prijedlog Odluke o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 51. stav (1) tačke: c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarkog dijaloga, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je isti usaglašen sa odredbama Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po zahtjevu Agencije za javne nabavke, Filijala Banja Luka za utvrđivanje konkurentnosti tržišta u oblasti prometa za autobuske i minibuske linije u Kantonu Sarajevo.
Na osnovu nadležnosti propisanih u članu 25. stav (1) Zakona o konkurenciji, a u vezi sa izdavanjem mišljenja i ocjene otvorenosti „tržišta saobraćaja za autobuske i minibuske linije u Kantonu Sarajevo“ za konkurenciju u Bosni i Hercegovini, Konkurencijsko vijeće je mišljenja da na ovom relevantnom tržištu postoje dva prijevoznika, konkurenta, koji pružaju iste/zamjenske usluge, kao i da ne postoje zakonske ili neke druge prepreke za pristup istom.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

OBAVJEŠTENJE o Prijavi koncentracije „Telemach BH“ – „TX TV“ d.o.o.

Sljedeći

Mišljenje na Prijedlog Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama…

post-bars