Vrati se na vrh

Službenici Konkurencijskog vijeća BiH na Uvodnom seminaru „Competition law principles and procedures“, Budimpešta Mađarska

U periodu 16.05. – 19.05.2022. službenici Konkurencijskog vijeća BiH, prisustvovali su na seminaru Regionalnog centra za konkurenciju (RCC GVH-OECD), Budimpešta Mađarska na temu: Introductory Seminar for Young Staff – Competition law principles and procedures.
Cilj ovog seminara bio je da pruži priliku zaposlenima u konkurencijskim tijelima regiona da prodube svoja znanja o ključnim pojmovima i procedurama u sprovođenju zakona o konkurenciji. Iskusni predavači iz zemalja OECD-a podijelili su svoje znanje i uključili se u razmjenu iskustava i diskusiju sa učesnicima seminara na temu kartela, koncentracija i zloupotreba dominantnog položaja. Razgovaralo se o osnovnim pravnim i ekonomskim teorijama, kao i o relevantnoj sudskoj praksi. Učesnici su također imali priliku da razgovaraju o proceduralnim pitanjima kroz praktične vježbe. Na kraju svakog dana seminara učesnici su riješavali hipotetički slučaj na temu koju su slušali tog dana.
Govornici su bili Judit Buránszki i Anna Fekete iz GVH-a, Lisa Schwarz iz Federalnog tijela za konkurenciju iz Austrije , Livia West -The Vectory iz Brisela, László Bak Potpredsjednik GVH-a, Vitaly Pruzhansky Partner, RBB Economics, Brisel, Ori Schwartz Šef Odjela za konkurenciju, OECD, Renato Ferrandi Ekspert za konkurenciju, OECD. Na seminaru su sudjelovala po dva predstavnika zemalja korisnica RCC-a.

Prethodni

Obavještenje o Prijavi koncentracije od strane privrednog subjekta „Sisecam Chemicals,…

Sljedeći

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge obezbjeđenja avio-karata…

post-bars