Vrati se na vrh

Z A K L J U Č A K o obustavljanju postupka Telekomunikacije Republike Srpske – BH Telecom

Postupak pokrenut Zaključkom Konkurencijskog vijeća broj: 01-05-26-028-11-II/09 dana 16.02.2010.godine, protiv privrednog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Banja Luka i privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, zbog sumnje o postojanju zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1) tačka d) i zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2. tačka a), b) c) i d) Zakona o konkurenciji, a na osnovu Zahtjeva za pokretanje postupka privrednog subjekta Akt.online d.o.o. Fra Anđela Zvizdovića br.1 A/21 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina;
a) Obustavlja se protiv privrednog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Banja Luka, u cijelosti,
b) Obustavlja se protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d., Sarajevo ,u dijelu koji se odnosi na sumnju o postojanju zabranjenog sporazuma iz člana 4. Stav 1) tačka d) Zakona o konkurenciji.

Download (PDF, 115KB)

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Flint Group Sweden AB…

post-bars