Učešće delegacije Konkurencijskog vijeća na konferencija povodom obilježavanja 20 godina rada Tijela za konkurenciju Republike Turske

Povodom svečanog obilježavanja 20 godina od osnivanja Tijela za konkurenciju Republike Turske u periodu od 31. oktobra do 03. novembra 2017. godine u Istanbulu je održana konferencija. Na konferenciji, koja je bila iznimno bogatog i obimnog sadržaja, bilo je preko 250 učesnika iz cijelog svijeta. Delegaciju su, ispred Konkurencijskog vijeća, činile Adisa Begić, članica Konkurencijskog vijeća i Lejla Šaković Karić, stručna savjetnica.

Izlaganja učesnika tokom konferencije odnosila su se na temu analize efekata primjene zakona o konkurenciji na ekonomiju Turske i ostalih zemalja učesnica, efekata zakona o konkurenciji na poslovnu zajednicu pri čemu su diskusiju vodili direktori i glavni menadžeri vodećih privrednih subjekata Turske iz oblasti zdravstva, autoindustrije, telekomunikacija i drugih velikih i važnih privrednih grana Turske.

Tokom konferencije vođeni su i međunarodni paneli sa fokusom na primjene konkurencijskog prava u pojedinim jurisdikcijama. Delegacija Konkurencijskog vijeća je izlaganjem na temu Primjene konkurencijskog prava i politike u euroazijskim zemljama te prilike i izazove sa kojima se zemlje susreću na tom putu uzela aktivno učešće na pomenutom skupu.

Domaćini su delegaciji Bosne i Hercegovine, uručivanjem plakete, izrazili posebnu zahvalnost povodom dolaska kao i održanog izlaganja smatrajući ga činom dodatnog uvažavanja jednog ovakvog događaja.

Konferencija je bila odličan povod i prilika da se, pored ceremonijalnog i edukativnog učestvovanja delegacije Konkurencijskog vijeća na dogođaju ove vrste, osvježe ali i uspostave kontakti sa kolegama drugih tijela za konkurenciju zemalja regiona i svijeta te pokrenu inicijative i dogovore buduće saradnje.

Učešće delegacije Konkurencijskog vijeća na konferencija povodom obilježavanja 20 godina rada Tijela za konkurenciju Republike Turske

Povodom svečanog obilježavanja 20 godina od osnivanja Tijela za konkurenciju Republike Turske u periodu od 31. oktobra do 03. novembra 2017. godine u Istanbulu je održana konferencija. Na konferenciji, koja je bila iznimno bogatog i obimnog sadržaja, bilo je preko 250 učesnika iz cijelog svijeta. Delegaciju su, ispred Konkurencijskog vijeća, činile Adisa Begić, članica Konkurencijskog vijeća i Lejla Šaković Karić, stručna savjetnica.

Izlaganja učesnika tokom konferencije odnosila su se na temu analize efekata primjene zakona o konkurenciji na ekonomiju Turske i ostalih zemalja učesnica, efekata zakona o konkurenciji na poslovnu zajednicu pri čemu su diskusiju vodili direktori i glavni menadžeri vodećih privrednih subjekata Turske iz oblasti zdravstva, autoindustrije, telekomunikacija i drugih velikih i važnih privrednih grana Turske.

Tokom konferencije vođeni su i međunarodni paneli sa fokusom na primjene konkurencijskog prava u pojedinim jurisdikcijama. Delegacija Konkurencijskog vijeća je izlaganjem na temu Primjene konkurencijskog prava i politike u euroazijskim zemljama te prilike i izazove sa kojima se zemlje susreću na tom putu uzela aktivno učešće na pomenutom skupu.

Domaćini su delegaciji Bosne i Hercegovine, uručivanjem plakete, izrazili posebnu zahvalnost povodom dolaska kao i održanog izlaganja smatrajući ga činom dodatnog uvažavanja jednog ovakvog događaja.

Konferencija je bila odličan povod i prilika da se, pored ceremonijalnog i edukativnog učestvovanja delegacije Konkurencijskog vijeća na dogođaju ove vrste, osvježe ali i uspostave kontakti sa kolegama drugih tijela za konkurenciju zemalja regiona i svijeta te pokrenu inicijative i dogovore buduće saradnje.

Učešće delegacije Konkurencijskog vijeća na konferencija povodom obilježavanja 20 godina rada Tijela za konkurenciju Republike Turske

Povodom svečanog obilježavanja 20 godina od osnivanja Tijela za konkurenciju Republike Turske u periodu od 31. oktobra do 03. novembra 2017. godine u Istanbulu je održana konferencija. Na konferenciji, koja je bila iznimno bogatog i obimnog sadržaja, bilo je preko 250 učesnika iz cijelog svijeta. Delegaciju su, ispred Konkurencijskog vijeća, činile Adisa Begić, članica Konkurencijskog vijeća i Lejla Šaković Karić, stručna savjetnica.

Izlaganja učesnika tokom konferencije odnosila su se na temu analize efekata primjene zakona o konkurenciji na ekonomiju Turske i ostalih zemalja učesnica, efekata zakona o konkurenciji na poslovnu zajednicu pri čemu su diskusiju vodili direktori i glavni menadžeri vodećih privrednih subjekata Turske iz oblasti zdravstva, autoindustrije, telekomunikacija i drugih velikih i važnih privrednih grana Turske.

Tokom konferencije vođeni su i međunarodni paneli sa fokusom na primjene konkurencijskog prava u pojedinim jurisdikcijama. Delegacija Konkurencijskog vijeća je izlaganjem na temu Primjene konkurencijskog prava i politike u euroazijskim zemljama te prilike i izazove sa kojima se zemlje susreću na tom putu uzela aktivno učešće na pomenutom skupu.

Domaćini su delegaciji Bosne i Hercegovine, uručivanjem plakete, izrazili posebnu zahvalnost povodom dolaska kao i održanog izlaganja smatrajući ga činom dodatnog uvažavanja jednog ovakvog događaja.

Konferencija je bila odličan povod i prilika da se, pored ceremonijalnog i edukativnog učestvovanja delegacije Konkurencijskog vijeća na dogođaju ove vrste, osvježe ali i uspostave kontakti sa kolegama drugih tijela za konkurenciju zemalja regiona i svijeta te pokrenu inicijative i dogovore buduće saradnje.