Vrati se na vrh

17/11/2017

Okrugli sto za sudije Upravnog odjeljenja Suda BiH, na temu „Aktuelna pitanja iz upravne oblasti“

U prostorijama J.U. Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, dana 13.11.2017. godine organizovan je Okrugli sto za sudije Upravnog odjeljenja Suda BiH, na temu „Aktuelna pitanja iz upravne oblasti“.

Jedna od podtema na Okruglom stolu je bila pravo konkurencije, u sklopu kojeg su članice Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, mr. Arijana Regoda – Dražić i Adisa Begić uzele učešće, u svojstvu izlagača, na način da su stručni dio prava konkurencije izložile svim prisutnim na seminaru.

Nakon uvodnog dijela, razmjenjena su iskustva i praksa, kao i problemi sa kojima se susreću sudije Upravnog odjeljenja Suda BiH koje rade na upravnim sporovima predmete iz oblasti konkurencije. Takođe, razgovarano je i o nekim specifičnim pitanjima iz prava konkurencije kao što su ,,pojedinačno izuzeće u pravu konkurencije,, i primjena Zakona o konkurenciji na druge zakone i opšte akte koje donose ministarstva, odnosno, da li isti mogu da podliježu zabrani u smislu člana 4. Zakona o konkurenciji.

Na kraju je zaključeno da je seminar bio jako koristan, kako za sudije Upravnog odjeljenja Suda BiH, tako i za Konkurencijsko vijeće i dogovoreno je da se isti organizuju i u budućem periodu, kako bi se što bolje unaprijedila saradnja i rad ove dvije institucije.

Prethodni

Učešće delegacije Konkurencijskog vijeća na konferencija povodom obilježavanja 20 godina…

Sljedeći

Predsjednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na konferenciji u Zagrebu

post-bars