Vrati se na vrh

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави намјере концентрације између привредних субјеката ASBISC Enterprises PLC, Кипар и Мегатренд д.о.о. за трговину и услуге, Сарајево, Босна и Херцеговина

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ по Пријави намјере концентрације између друштава Pepsico Investments (Europe)…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta ANEKS d.o.o. Banja…

post-bars