Vrati se na vrh

25/02/2019

САОПШЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 47. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 25.02.2019. године, одржана је 47. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација која ће настати на тржишту производње, прераде и велепродаје соли на територији Босне и Херцеговине, стицањем контроле привредних субјеката ”АС ХОЛДИНГ” д.о.о. Јелах, Тешањ и ”АС” д.о.о. Јелах-Тешањ, над привредним субјектом ”Солана” д.д. Тузла куповином већине акција.
Рјешење којим се утврђује појединачно изузеће споразума који се односи на Листу услова која представља основ за закључивање Уговора о ексклузивној дистрибуцији и Уговора о лиценци, закључену између привредних субјеката „Bavaria” N.V. Netherlands, с једне стране и привредних субјеката Molson Coors д.о.о. Бања Лука, „Загребачка пивовара” д.о.о. Загреб, „Апатинска пивара Апатин” д.о.о. Апатин и „Требјеса” д.о.о. Никшић, с друге стране, у смислу члана 4. ставови (1) и (3) те члана 5. Закона о конкуренцији.
Мишљење по Захтјеву за давање стручног мишљења у вези са обавезом пријаве концентрације, хипотетички описаног случаја у складу са чланом 25. став (1) тачке ц) и ф) Закона о конкуренцији поднесеног од стране адвоката Стевана Димитријевића из Бања Луке.

  

Предсједница

Адиса Бегић

 

Prethodni

RJEŠENJE Po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma privrednog…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu advokata…

post-bars