Vrati se na vrh

04/05/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 1. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 04.05.2017. године, одржана је 1. (прва) конституирајућа сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Приједлог одлуке о именовању предсједника Конкуренцијског савјета БиХ којом је г. Иво Јеркић предложен за предсједника Конкуренцијског савјета БиХ на период од годину дана. Иста је упућена на даљу процедуру именовања пред Савјет министара БиХ.
Правилник о интерним процедурама и начину потписивања финансијске документације.
Приједлог рјешења о одређивању сигнатуре, достављању поште у рад и начину потписивања аката.
Приједлог акционог плана средњорочног програма рада Савјета министара (2018-2020).
Закључак којим се одбија Захтјев за доношење допунског рјешења привредног субјекта „ORTHO LIFE“ д.о.о. Бихаћ.

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

ZAKLJUČAK kojim se odbija Zahtjev za donošenje dopunskog rješenja privrednog…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars