Vrati se na vrh

20/09/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 10. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 20.09.2017. одржана је 10. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је одбијен Захтјев привредних субјеката Приватне гинеколошке ординације „Clarus“, Сарајево, Поликлинике доктор Гежо, Сарајево, Поликлинике доктор Козарић, Сарајево, Гинеколошке ординације Амира Фрљак, Сарајево, Поликлинике доктор Набил, Сарајево и Поликлинике „Атријум“, Илиџа, поднесен против против Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево, и Министарства здравства Кантона Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован.
Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту фосфата за животињску храну на подручју Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем искључиве контроле од стране привредног субјекта Timab Industries S.A.S., Dinard, Република Француска над привредним субјектом Elixir Прахово, Индустрија хемијских производа Прахово, Прахово, Република Србија.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка Удружења корисника кредита „Швицарац“, Бугојно против привредних субјеката Аддико Банк д.д. Сарајево, Аддико Банк а.д. Бања Лука, Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине и Агенције за банкарство Републике Српске, ради утврђивања постојања забрањених споразума, из члана 4. став (1) тач. а), б), ц), д) и е) и утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, из члана 10. став (2) тач. а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредних субјеката Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ матично предузеће а.д. Требиње, Босна и Херцеговина и „EFT International investments holdings limited“, London EC3A 5AR, Уједињено Краљевство, ради непостојања концентрације, у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву поднесеном од стране привредног субјекта Molson Coors д.о.о. Бања Лука, ради појединачног изузећа од забране споразума између привредних субјеката Загребачка пивовара д.о.о. Загреб, Република Хрватска и Molson Coors д.о.о. Бања Лука.
Закључак о исправци грешке у Закључку о покретању поступка број: 06-26-3-015-10-II/16 од 07.06.2017. године.
Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења, за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка, број: 06- 26-3-015-10-II/17 од дана 07.06.2017. године, покренутог по Захтјеву привредног субјекта CONTROL – H д.о.о. Мостар против привредног субјекта ХЕРКОН д.о.о. Мостар, Федералне управе за инспекцијске послове, Сарајево, и Института за акредитирање Босне и Херцеговине, Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији.
Конкуренцијски савјет

Prethodni

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije privrednog subjekta TIMAB INDUSTRIES S.A.S., 55…

post-bars