Vrati se na vrh

09/12/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 101. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, дана 9.12.2014. године, одржана је 101. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење по Захтјеву за продужење појединачног изузећа од забране утврђеног Рјешењем Конкуренцијског савјета бр: 01-01-26-001-11-II/2010 од 14. 6. 2010. године, поднесеном од Здравствена установа–болница „International Medical Centres“ Бања Лука, у смислу члана 6. став (4) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је утврдио да даље продужење појединачног изузећа неће довести до спрјечавања, ограничавања и нарушавања конкуренције на релевантном тржишту пружања специјализоване услуге телетерапије и брахитерапије осигураницима Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Рјешење којим се одбија Захтјев за појединачно изузеће од забране Споразума о конкуренцији привредног субјекта „Porsche BH“д.о.о. Сарајево, јер нису испуњени услови из члана 4. став (3) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбија Захтјев за преиспитивање Рјешења број: 05-26-3-002-179-II/13 од 16.12.2013. године, поднесен од стране привредног субјекта Елта Кабел д.о.о. и Асоцијације кабловских оператера у БиХ као неоснован.

Конкуренцијски савјет је оцијенио да околности које подносиоци захтјева наводе не могу бити прихваћене као разлог за преиспитивање Рјешења, јер сам Закон прописује да се преиспитивање рјешења може извршити ако је дошло до стварне промјене у чињеницама на којима је било засновано рјешење, те такође прописује и да исте морају бити од значајног утицаја на тржишну конкуренцију.

Закључак о покретању поступка по Пријави концентрације привредних субјеката „Telemach“ д.о.о. Сарајево и „M&H Company“ д.о.о. Сарајево, у смислу члана 17. и 18. Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Пријави концентрације привредних субјеката „Telemach“ д.о.о. Сарајево и „ХКБ нет“ д.о.о. Сарајево,у смислу члана 17. и 18. Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву против ЈУ Завод за здравствену заштиту радника у саобраћају Сарајево поднесеном од привредног субјекта Поликлиника „Сунце-Аграм“ Сарајево, ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 10. става (2) тачка а) и б) Закона о конкуренцији.

Служба за односе с јавношћу

Кабинет Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

Пресуда Суда БиХ по Рјешењу број: 02-26-3-18-157-II/12 од 20.11.2013. године…

post-bars