Vrati se na vrh

29/07/2015

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 107. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 29.07.2015. године, одржана је 107. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је, између осталог, усвојено:
Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву привредног субјекта “Jaegersberger GmbH“, Pernitz, Аустрија, ради појединачног изузећа од забране – Споразума о регулисању конкуренције између привредног субјекта Jaegersberger GmbH Pernitz, као купца и привредног субјекта ЋОСИЋПРОМЕX д.о.о. Усора БиХ и физичког лица Мије Ћосића, Усора, БиХ као продавца у смислу члана 4. став (3) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“ бр. 48/05, 76/07 и 80/09).
Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка поднесеном од стране привредног субјекта Диончко друштво БХ Телеком Сарајево против привредних субјеката СПОРТ КЛУБ д.о.о. Сарајево, и United Media Distribution S.R.L., Букурешт, Румунија, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) и постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) и д) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка поднесеном од стране привредног субјекта Агенција ТЕЦ д.о.о. Сарајево, друштво за финансијско-пословни консалтинг и услуге, Сарајево, Босна и Херцеговина, против Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, АПИФ Бања Лука, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачка ц) и д) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка од стране привредног субјекта Telemach д.о.о., Сарајево против привредног субјекта HD-WIN д.о.о., Београд, Република Србија, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а) и ц) Закона о конкуренцији.
Мишљење према Захтјеву за давање мишљења о конкурентности тржишта у области саобраћаја за аутобуске линије који је Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине 04.02.2015. године поднијела Конкуренцијском савјету Босне и Херцеговине. Након проведене анализе релвантних података и чињеница, Конкуренцијски савјет је у оквиру усвојеног Мишљења утврдио да, обзиром на непостојање могућности увођења замјенских услуга, стварног и потенцијалног присуства конкуренције у релативно кратком року као и постојање административних ограничења за улазак нових конкурената на тржиште, релевантно тржиште у области саобраћаја за аутобуске и минибуске линије на географском подручју Кантона Сарајево није отворено за конкуренцију.
Конкуренцијски савјет

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 02-26-2-05-52-II/13 od 16.12.2013. godine…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 108. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars