Vrati se na vrh

09/08/2015

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 108. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 09.08.2015. godine, održana je 108. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je, između ostalog, usvojeno:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo za pojedinačno izuzeće Sporazuma o konkurenciji koji je zaključen dana 1.8.2014. godine između privrednog subjekta Društvo za zastupanje i trgovinu „ASA AUTO“ d.o.o. Sarajevo, uz pristupanje privrednih subjekata Društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting „ASA HOLDING“ d.o.o. Sarajevo, Društvo za plasman vozila Volkswagen i Audi „ASA PVA“ d.o.o. Sarajevo, Društvo za plasman vozila Škoda i Seat „ASA PSS“ d.o.o. Sarajevo, i Društvo za plasman vozila „ŠKODA CENTAR“, s jedne strane i privrednog subjekta „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo uz pristupanje privrednog subjekta “Porsche Holding Gesellschaft“ Austrija, s druge strane.

Predmetnim Rješenjem Konkurencijskog vijeća BiH se izvršava presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 U 018139 15 U od 22.05.2015. godine, kojom je uvažena tužba privrednog subjekta „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo od strane Suda Bosne i Hercegovine i poništeno Rješenje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine broj: 06-26-4-030-21-II/14 od 09.12.204. godine, te je naloženo Konkurencijskom vijeću da po ovom predmetu donese novo rješenje, u smislu pravnog shvatanja i primjedbi u pogledu postupka navedenih u Presudi.

 Rješenje kojim je utvrđeno pojedinačno izuzeće Sporazuma o regulisanju konkurencije između privrednog subjekta Jaegersberg GmbH Pernitz, Austrija kao kupca i privrednog subjekta ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora, BiH i fizičkog lica, Mijo Ćosić, Usora BiH, kao prodavca u smislu člana 5. Zakona o konkurenciji.

Analizom relevantnih podataka i činjenica, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Podnosilac zahtjeva u dovoljnoj mjeri argumentirao i dokazao ispunjenost Zakonom propisanih uslova za pojedinačno izuzeće predmetnog restriktivnog Ugovora od zabrane jer ima brojne prednosti kao što su unapređenje proizvodnje ili distribucije roba i usluga u BiH, promocija tehničkog i ekonomskog razvoja, i slično.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu začina, čajeva, tjestenine i riže u Bosni i Hercegovini, a koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska nad privrednim subjektom ŽITO prehrambena industrija d.d., Ljubljana, Republika Slovenija, kupovinom većinskog udjela dionica.

 Rješenje kojim je ocijenjeno da privredni subjekt BH Telecom d.d, Sarajevo, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) istog Zakona.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu veleprodaje piva koja nastaje sticanjem kontrole privrednog subjekta Heineken International B.V. Tweede, Amsterdam, Kraljevina Holandija nad privrednim subjektom Pivovarna Laško d.d., Laško, Republika Slovenija na tržištu Bosne i Hercegovine kupovinom većinskog udjela dionica.

Nakon provedene analize relevantnih podataka i činjenica, Konkurencisko vijeće je utvrdilo da se provođenjem predmetne koncentracije neće značajno povećati tržišni udio učesnika predmetne koncentracije na relevantnom tržištu veleprodaje piva u Bosni i Hercegovini i neće doći do stvaranja i jačanja njihovog dominantnog položaja.

S tim u vezi, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna koncentracija neće sprječavati, ograničavati niti narušavati tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu veleprodaje piva u Bosni i Hercegovini.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja advokatskog društva sa ograničenom odgovornošću Marić&Co podnesenom Konkurencijskom vijeću BiH o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja od strane privrednog subjekta Apatinska pivara d.d. Apatin, Apatin, Republika Srbija podnesenom Konkurencijskom vijeću BiH o primjeni člana 7. stav (4) Zakona o konkurenciji na ekskluzivni sporazum o uvozu i distribuciji između povezanih lica, zbog promjene prinudnih propisa.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa Nestro Perol Banja Luka radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja, za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 06-26-2-006-5-II/15 od 27.05.2015. godine, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja koji se vodi po Zahtjevu za pokretanje postupka „Asocijacije kablovskih operatera u Bosni i Hercegovini“, i privrednog subjekta „Elta Kabel“ d.o.o. Doboj, protiv privrednih subjekata „United Media Distribution SRL“, Bukurešt, Rumunija, „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo, „SBB“ d.o.o. Beograd, Srbija „Total TV BiH“ d.o.o. Banja Luka, i „Telemach“ d.o.o. Sarajevo.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu podnesenom od strane privrednog subjekta Sanitacija d.o.o. Sarajevo, protiv Vlade Zeničko-dobojskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačka b) i d) Zakona o konkurenciji («Službeni glasnik BiH», br. 48/05, 76/07 i 80/09).

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu podnesenom od strane privrednog subjekta EUROHERC osiguranje d.d. Sarajevo, protiv Agencije za osiguranje Bosne i Hercegovine, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja iz člana 4. stav (1) tačke a), b) i d) Zаkоnа о konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak protiv privrednog subjekta „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo, po Zahtjevu privrednih subjekata „Pink BH Company“ d.o.o. Sarajevo, „Fabrika“ d.o.o. Sarajevo, „P Plus“ d.o.o. Sarajevo, „S.V.-R.SA“ d.o.o. Sarajevo, “Hayat“ d.o.o. Sarajevo, i „Direct Media“ d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu za pokretanjem postupka podnesenom od strane privrednog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać, protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta HIFA d.o.o. Tešanj protiv Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar, HERKON d.o.o. Mostar, Lider – Control d.o.o. Sokolac, Sistem Qualita, d.o.o., Buro-Inspekt d.o.o. Doboj, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, i SiM Control d.o.o. Bijeljina, a koji se odnosi na ocjenjivanje zakonitosti Odluke o povećanju cijena monitoringa kvaliteta tečnih i naftnih derivata broj SAO-482/8 od 22.05.2008. godine, odnosno da li je ista Odluka u suprotnosti sa članom 4. stav (1) tačka a), b) i d) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09).

Zaključak kojim je pokrenut postupak za ocjenu koncentracije, u smislu člana 17. i 18. Zakona o konkurenciji, između privrednih subjekata TBG BH doo za proizvodnju i distribuciju betona Kakanj, Bosna i Hercegovina i privrednog subjekta W&P Beton d.o.o. Ilidža.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane privrednog subjekta Unifarm d.o.o. Lukavac prоtiv Vlade Tuzlanskog kantona, Tuzla radi utvrđivanja kršenja člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 107. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-3-002-179-II/13 od 16.12.2013. godine…

post-bars