Vrati se na vrh

09/08/2015

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 108. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 09.08.2015. године, одржана је 108. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је, између осталог, усвојено:

Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево за појединачно изузеће Споразума о конкуренцији који је закључен дана 1.8.2014. године између привредног субјекта Друштво за заступање и трговину „АСА АУТО“ д.о.о. Сарајево, уз приступање привредних субјеката Друштво за економски, финансијски и правни консалтинг „АСА ХОЛДИНГ“ д.о.о. Сарајево, Друштво за пласман возила Volkswagenи Ауди „АСА ПВА“ д.о.о. Сарајево, Друштво за пласман возила Шкода и Сеат „АСА ПСС“ д.о.о. Сарајево, и Друштво за пласман возила „ШКОДА ЦЕНТАР“, с једне стране и привредног субјекта „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево уз приступање привредног субјекта “Porsche Holding Gesellschaft“ Аустрија, с друге стране.

Предметним Рјешењем Конкуренцијског савјета БиХ се извршава пресуда Суда Босне и Херцеговине, број: С1 3 У 018139 15 У од 22.05.2015. године, којом је уважена тужба привредног субјекта „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево од стране Суда Босне и Херцеговине и поништено Рјешење Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине број: 06-26-4-030-21-II/14 од 09.12.204. године, те је наложено Конкуренцијском савјету да по овом предмету донесе ново рјешење, у смислу правног схватања и примједби у погледу поступка наведених у Пресуди.

 Рјешење којим је утврђено појединачно изузеће Споразума о регулисању конкуренције између привредног субјекта Jaegersberg GmbH Pernitz, Аустрија као купца и привредног субјекта ЋОСИЋПРОМЕX д.о.о. Усора, БиХ и физичког лица, Мије Ћосића, Усора БиХ, као продавца у смислу члана 5. Закона о конкуренцији.

Анализом релевантних података и чињеница, Конкуренцијски савјет је утврдио да је Подносилац захтјева у довољној мјери аргументовао и доказао испуњеност Законом прописаних услова за појединачно изузеће предметног рестриктивног Уговора од забране јер има бројне предности као што су унапређење производње или дистрибуције роба и услуга у БиХ, промоција техничког и економског развоја, и слично.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту зачина, чајева, тјестенине и риже у Босни и Херцеговини, а која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Подравка прехрамбена индустрија д.д., Копривница, Република Хрватска над привредним субјектом ЖИТО прехрамбена индустрија д.д., Љубљана, Република Словенија, куповином већинског учешћа акција.

 Рјешење којим је оцијењено да привредни субјекат БХ Телеком д.д, Сарајево, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава доминантан положај у смислу члана 10. став (2) истог Закона.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту велепродаје пива која настаје стицањем контроле привредног субјекта Heineken International B.V. Tweede,Амстердам, Краљевина Холандија над привредним субјектом Пивоварна Лашко д.д., Лашко, Република Словенија на тржишту Босне и Херцеговине куповином већинског учешћа акција.

Након проведене анализе релевантних података и чињеница, Конкуренциски савјет је утврдио да се провођењем предметне концентрације неће значајно повећати тржишно учешће учесника предметне концентрације на релевантном тржишту велепродаје пива у Босни и Херцеговини и неће доћи до стварања и јачања њиховог доминантног положаја.

С тим у вези, Конкуренцијски савјет је утврдио да предметна концентрација неће спрјечавати, ограничавати нити нарушавати тржишну конкуренцију на релевантном тржишту велепродаје пива у Босни и Херцеговини.

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења адвокатског друштва са ограниченом одговорношћу Марић&Цо поднесеном Конкуренцијском савјету БиХ о постојању обавезе подношења пријаве концентрације.

 Мишљење по Захтјеву за давање мишљења од стране привредног субјекта Апатинска пивара д.д. Апатин, Апатин, Република Србија поднесеном Конкуренцијском савјету БиХ о примјени члана 7. став (4) Закона о конкуренцији на ексклузивни споразум о увозу и дистрибуцији између повезаних лица, због промјене принудних прописа.

 Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса Нестро Перол Бања Лука ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења, за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 06-26-2-006-5-II/15 од 27.05.2015. године, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја који се води по Захтјеву за покретање поступка „Асоцијације кабловских оператера у Босни и Херцеговини“, и привредног субјекта „Елта Кабел“ д.о.о. Добој, против привредних субјеката „United Media Distribution SRL“, Букурешт, Румунија, „Спорт Клуб“ д.о.о. Сарајево, „СББ“ д.о.о. Београд, Србија „Тотал ТВ БиХ“ д.о.о. Бања Лука, и „Telemach“ д.о.о. Сарајево.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву поднесеном од стране привредног субјекта Санитација д.о.о. Сарајево, против Владе Зеничко-добојског кантона, ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачка б) и д) Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09).

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву поднесеном од стране привредног субјекта ЕУРОХЕРЦ осигурање д.д. Сарајево, против Агенције за осигурање Босне и Херцеговине, ради утврђивања постојања забрањеног конкуренцијског дјеловања из члана 4. став (1) тачке а), б) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак против привредног субјекта „Audience Measurement д.о.о. Сарајево, по Захтјеву привредних субјеката „Pink BH Company д.о.о. Сарајево, „Фабрика“ д.о.о. Сарајево, „П Плус“ д.о.о. Сарајево, „С.В.-Р.СА“ д.о.о. Сарајево, Hayat“д.о.о. Сарајево, и „Direct Media“ д.о.о. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретањем поступка поднесеном од стране привредног субјекта „ORTHO LIFE“ д.о.о. Бихаћ, против Завода здравственог осигурања Унско-санског кантона, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка ц) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта ХИФА д.о.о. Тешањ против Завода за испитивање квалитете д.о.о. Мостар, ХЕРКОН д.о.о. Мостар, Lider – Controlд.о.о. Соколац, Sistem Qualita, д.о.о., Буро-Инспект д.о.о. Добој, Инспект РГХ д.о.о. Сарајево, и SiM Controlд.о.о. Бијељина, а који се односи на оцјењивање законитости Одлуке о повећању цијена мониторинга квалитета течних и нафтних деривата број САО-482/8 од 22.05.2008. године, односно да ли је иста Одлука у супротности са чланом 4. став (1) тачка а), б) и д) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09).

Закључак којим је покренут поступак за оцјену концентрације, у смислу члана 17. и 18. Закона о конкуренцији, између привредних субјеката ТБГ БХ д.о.о. за производњу и дистрибуцију бетона Какањ, Босна и Херцеговина и привредног субјекта W&P Betonд.о.о. Илиџа.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка поднесен од стране привредног субјекта Унифарм д.о.о. Лукавац против Владе Тузланског кантона, Тузла ради утврђивања кршења члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.

 

Конкуренцијски савјет      

Prethodni

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 107. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-3-002-179-II/13 od 16.12.2013. godine…

post-bars