Vrati se na vrh

15/09/2015

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 109. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 15.09.2015. године, одржана је 109. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је, између осталог, усвојено:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација која ће настати на тржишту опреме за радио приступ мрежи (укључујући пратеће услуге), тзв. RANопрема, тржишту продаје основне опреме (укључујући пратеће услуге), тзв. COREопрема и тржишту вршења непратећих услуга у Босни и Херцеговини, стицањем контроле привредног субјекта Nokia Corporation, Uusimaa, Република Финска над привредним субјектом Alcatel-Lucent, Boulogne-Billancourt, Република Француска, путем јавних тендерских понуда у Француској и Сједињеним Америчким Државама.

Мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације по Захтјеву привредног субјекта “AMC Networks Central Europe”, Будимпешта, Мађарска.

Закључак којим је одбијен Захтјев привредних субјеката „United Media“, „Спорт Клуб“ „СББ“ „Тотал ТВ БиХ“ и „Telemach“ за прекид поступка у предмету број: 06-26-2-006-ИИ/15.

Закључак којим је одбијен Захтјев за спајање ствари у један поступак привредних субјеката „United Media“, „Спорт Клуб“ „СББ“ „Тотал ТВ БиХ“ и „Telemach“за спајање ствари у један поступак у предметима број: 06-26-2-006-II/15, 04-26-2-005-9-II/15 и 04-26-2-0019-II/15.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Adriatic BidCo B.V., Амстердам, Холандија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса “Нестро Петрол“ Бања Лука, ради неиспуњавања услова за Пријаву концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 

Конкуренцијски савјет      

Prethodni

Закључак по Пријави концентрације привредног субјекта „Нестро Петрол“ а.д. Бања…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Nokia Corporation, Espoo, Uusimaa,…

post-bars