Vrati se na vrh

13/10/2015

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 110. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 13.10.2015. године, одржана је 110. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је, између осталог, усвојено:

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Coty Inc., New York, Сједињене Америчке Државе ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта „Производнотрговинско друштво„МГМ Фарм“ д.о.о. Какањ, ради непостојања концентрације према одредбама Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбијен као неоснован Захтјев број: 03-26-1-10-31-II/15 за спајање ствари у један поступак привредног субјеката ТБГ БХ д.о.о. за производњу и дистрибуцију бетона Какањ, а који се односи на спајање са предметом који се води под бројем: 03-26-1-031-II/15.

 Закључак којим је одбијен као неоснован Захтјев за спајање ствари у један поступак привредног субјекта Дуна-Дрáва Цемент Кфт., Вáц, Република Мађарска у предмету који се води пред Конкуренцијским савјетом под бројем: 03-26-1-031-II/15, а који се односи на спајање са предметом који се води под бројем: 03-26-1-10-II/15.

Закључак којим је одбијен као неоснован Захтјев за спајање ствари у један поступак привредног субјеката Telemachд.о.о. Сарајево у предмету који се води пред Конкуренцијским савјетом под бројем: 04-26-2-019-II/15, а који се односи на спајање са предметима који се воде под бројевима: 06-26-2-006-II/15 и 04-26-2-005-II/15.

Закључак којим је одбијен као неоснован Захтјев за спајање ствари у један поступак привредног субјекта “United Media Distribution S.R.L.”, Букурешт, Румунија, у предмету који се води пред Конкуренцијским савјетом Босне и Херцеговине под бројем: 04-26-2-005-II/15, а који се односи на спајање са предметима који се воде под бројевима: 06-26-2-006-II/15 и 04-26-2-0019-II/15.

Закључак којим се продужава временски рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у управном поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом према Закључку о покретању поступка број: 05-26-2-037-7-II/14 од дана 25. јуна 2015. године, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке а), б), ц) и е) Закона о конкуренцији, и утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Coty Inc., 350…

Sljedeći

Z A K LJ U Č А К o odbacivanju…

post-bars