Vrati se na vrh

26/10/2015

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 111. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 26.10.2015. године, одржана је 111. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је, између осталог, усвојено:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasáг, Будимпешта, Република Мађарска, куповином већинског власничког учешћа од привредног субјекта Air Liquide Eastern Europe S.A., Париз, Република Француска у повезаном привредном субјекту Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Будимпешта, Република Мађарска.

 

Након проведене анализе релевантних података, Конкуренцијски савјет је утврдио да провођење предметне концентрације неће довести до повећања тжишног учешћа учесника предметне концентрације на релевантном тржишту Босне и Херцеговине, односно неће доћи до стварања и јачања доминантног положаја, јер привредни субјекат Air LiquideМађарска искључиво послује на тржишту Републике Мађарске.

 

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта AMC Networks Central Europe Kft., Будимпешта, Република Мађарска и привредног субјекта OBN JV B.V., Амстердам, Краљевина Холандија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 04-26-2-019-8-II/15 од 29.07. 2015. године, на основу Захтјева за покретање поступка број: 04-26-2-019-II/15 који је поднесен од стране привредног субјекта Telemachд.о.о. Сарајево против привредног субјекта HD-WINд.о.о., Београд, Република Србија, ради утврђивања кршења члана 10. став (2) тачке а) и ц) Закона о конкуренцији.

 

Закључак Продужава се рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 04-26-2-005-9-II/15 од 29.07.2015. године, на основу Захтјева за покретање поступка привредног субјекта Дионичко друштво БХ Телеком Сарајево, Сарајево против привредних субјеката СПОРТ КЛУБ д.о.о. Сарајево и United Media Distribution S.R.L., Davida Prapogescua, Букурешт, Румунија ради злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка а), б) и ц) и кршења члана 4. став (1) тачка б) и д) Закона о конкуренцији , а ради утврђивања кршења члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) и члана 4. став (1) тачка б) и д) Закона о конкуренцији.

 

Мишљење по Захтјеву који је 06.10.2015. године поднесен од стране Адвокатског друштва Арсланагић Елмир & ЦО, Сарајево под бројем: 01-26-7-016-I/15.

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

ЗАКЉУЧАК Пријава концентрације привредног субјекта AMC Networks Central Europe Kft.,…

Sljedeći

Rješenje Prijava koncentracije privrednog subjekta Messer Hungarogáz Kft, Republika Mađarska

post-bars