Vrati se na vrh

25/01/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 117. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 25.01.2016. године, одржана је 117. (стотинуседамнаеста) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је одбијенЗахтјев за преиспитивање Рјешења Конкуренцијског савјета број: 05-26-2-037- 49-II/14 од 22. децембра 2015. године, као неоснован.

Рјешење којим је одбијен Захтјев за одгађање извршења побијеног коначног Рјешења Конкуренцијског савјета, 05-26-2-037-49-II/14 од 22. децембра 2015. године, поднесен од стране привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу „Унис Енергетика“ д.о.о. Сарајево као неоснован.

Конкуренцијски савјет

Prethodni

O B A V I J E S T o…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za preispitivanje Rješenja broj: 05-26-2-037-49-II/14 od dana…

post-bars