Vrati se na vrh

27/01/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 118. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 27.01.2016. године, одржана је 118. (стотинуосамнаеста) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је утврђено да је Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге, АПИФ Бања Лука одредбом члана 1. Одлуке о висини накнаде из дјелокруга рада Агенције, у дијелу којим се прописује накнада за давање преписа финансијских извјештаја, штампаних или у електронској форми, којом је утврђено да се за једнократно кориштење података за преко 500 извјештаја, појединачно уговара цијена, злоупотријебила доминантни положај на тржишту пружања посредничких, информатичких и финансијских услуга на подручју Републике Српске, примјеном различитих услова за исту или сличну врсту послова, из члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији. Такође је утврђено да је АФИП одредбом члана 2. став (2) Уговора о пружању услуга закљученог дана 19.05.2014. године, са привредним субјектом ТЕЦ д.о.о. Сарајево, друштво за финансијско-пословни консалтинг и услуге, злоупотријебио доминантни положај на тржишту пружања посредничких, информатичких и финансијских услуга на подручју Републике Српске, закључивањем уговора којима се условљава да друга страна прихвати додатне обавезе које по својој природи или према трговачком обичају немају везе са предметом таквог уговора из члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији. Предметним Рјешењем је наложено Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге, АПИФ Бања Лука, да усклади одредбу члана 1. Одлуке о висини накнаде из дјелокруга рада Агенције на начин да утврди јасне и недвосмислене критерије који би били идентични за све потенцијалне кориснике услуга, у прописаном временском року, те је наложено Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге, АПИФ Бања Лука, да закључи Уговор о пословној сарадњи са привредним субјектом ТЕЦ д.о.о. Сарајево под условима једнаким за све привредне субјекте на релевантном тржишту, у прописаном временском року.

Овим Рјешењем је изречена и новчана казна Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге, АПИФ Бања Лука у износу од 21.000,00 КМ у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак оцјене концентрације настале у 2013. години, на основу заједничког улагања привредних субјеката Бинго д.о.о., Менпром д.о.о., и Тесцо д.о.о., чиме је настао нови неовисни привредни субјект Еко живот д.о.о., Босанска пољана б.б., Тузла, у смислу чл. 16. и 18. Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак оцјене концентрације привредног субјекта “Telemach“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, и привредног субјекта “Глобал Интернет“ друштво ограничене одговорности Нови Травник.

Закључак којим је проширен поступак покренут Закључком о покретању поступка број: 03-26-3-023-5-II/15 од 10. септембра 2015. године, на Завод за јавно здравство Зеничко-добојског кантона, ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачка б) и д) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Министарства просторног уређења и заштите околиша Кантона Сарајево.

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

М И Ш Љ ЕЊЕ Министарство за образовање, науку и…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Agencija TEC…

post-bars