Vrati se na vrh

15/03/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 124. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 15.03.2016. године, одржана је 124. (стотинудвадесетчетврта) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је одбијен Захтјев Удружења/Удруге приватних апотека/љекарни, Сарајево против Завода здравственог осигурања Унско-Санског кантона, Бихаћ ради утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (1) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Акциони план средњорочног програма рада Савјета министара за период 2017-2019 (у дијелу који се односи на Конкуренцијски савјет), чији је средњорочни циљ унапрјеђење правног система заштите и промоције тржишне конкуренције у складу са ЕУ легислативима и добром праксом Конкуренцијског савјета.

Конкуренцијски савјет

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2015. godinu

post-bars