Vrati se na vrh

22/12/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 137. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 22.12.2016. године, одржана је 137. (стотинутридесетседма) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта „Босмекни Транс“ д.о.о. Зеница, поднесен против града Зеница, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б), ц) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован. Рјешењем је одбијен Захтјев привредног субјекта „Босмекни Транс“ д.о.о. Зеница, поднесен против града Зеница, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. Закона о конкуренцији, као неоснован. Такођер, Рјешењем је одбијен захтјев пуномоћника града Зеница за накнадом трошкова поступка, као неоснован.

Правилник о оцјењивању резултата рада запосленика у Конкуренцијском савјету Босне и Херцеговине.

Приједлог Правилника о унутрашњој организацији Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине.

Конкуренцијски савјет

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Općine Zenica podnesenog…

post-bars