Vrati se na vrh

30/11/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 14. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 30.11.2017. године, одржана је 14. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево, поднесен против привредног субјекта БХ Телеком д.д. Сарајево, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта CONTROL – H д.о.о. Мостар, поднесен против привредног субјекта ХЕРКОН д.о.о. Мостар, Федералне управе за инспекцијске послове, и Института за акредитирање Босне и Херцеговине за утврђивање злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији, као неоснован. Рјешењем је такође одбијен Захтјев привредног субјекта CONTROL – H д.о.о Мостар за доношењем Закључка о исправци Закључка о покретању поступка, као неоснован.

Рјешење којим се одбија Захтјев за појединачно изузеће споразума, поднесеног од стране привредног субјекта Molson Coors д.о.о. Бања Лука, у смислу члана 5. став (1) Закона о конкуренцији као неоснован.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „АС ХОЛДИНГ“ д.о.о. Јелах, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак, по Захтјеву за покретање поступка од стране привредног субјекта Екопак – Друштво за поступањем амбалажним отпадом д.о.о. Сарајево против Федералног министарства околиша и туризма, ради доношења Правилника о измјенама и допунама Правилника о управљању амабалажом и амабалажним отпадом, у смислу члана 4. став (1) под б), д) и е) Закона о конкуренцији, којим се обуставља поступак.

Закључак којим се покреће поступак по службеној дужности против Града Зенице ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији. Такође, покреће се поступак по службеној дужности против привредног субјекта Јавно предузеће “Гријање” д.о.о., ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по службеној дужности против привредног субјекта Кантонално јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлане – Сарајево“ д.о.о. Сарајево, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке б) и д) Закона о конкуренцији. Такође, покреће се поступак по службеној дужности против Владе Кантона Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона о конкуренцији.

Закључак о продужењу рока којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачка б) и д) Закона о конкуренцији, а који је покренут по Захтјеву привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево против привредног субјекта „БАБИЋ“ д.о.о. и привредног субјекта „БХ Телеком“ д.д.

Закључак о вјештачењу којим се одређује судски вјештак за извођење доказа путем финансијског вјештачења.

На 14. сједници Конкуренцијског савјета БиХ су такођер усвојени сљедећи интерни акти:

– Средњорочни план рада Конкуренцијског савјета БиХ од 01.01.2018. године до 31.12.2020. године;
– Збирни извјештај о реализацији Плана контролних активности за период 01.01.-30.06.2017. године;
– Програм рада Конкуренцијског савјета БиХ за 2018. годину.

Предсједник

Иво Јеркић

Prethodni

Закључак по Пријави концентрације привредног субјекта„АС ХОЛДИНГ“ д.о.о. Јелах, Индустријска…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars