Vrati se na vrh

11/01/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 16. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 11.01.2018. године, одржана је 16. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација која ће настати на тржишту пружања услуга неживотног осигурања на територији Босне и Херцеговине стицањем контроле привредног субјекта БСО д.д. Сарајево над привредним субјектом ЗОВКО ОСИГУРАЊЕ д.д. Жепче, куповином цјелокупног пакета акција.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта “АЦ ФООД” д.о.о. Велика Кладуша, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом, а који је покренут по Захтјеву привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево, против привредног субјекта „BH Telecom“ д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији.

Такођер, на сједници је усвојен и Преднацрт извјештаја о раду Конкуренцијског савјета БиХ за период од 01. јануара до 31. децембра 2017. године.

 

Предсједник
Иво Јеркић

Prethodni

PLAN BORBE PROTIV KORUPCIJE U KONKURENCIJSKOM VIJEĆU BIH ZA PERIOD…

Sljedeći

Prednacrt – IZVJEŠĆE O RADU KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE…

post-bars