Vrati se na vrh

26/07/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 32. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 26.07.2018. године, одржана је 32. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту лијекова који се издају без љекарског рецепта на подручју Босне и Херцеговине, која ће настати раскидом партнерства у погледу ПГТ Хеалтхцаре ЛЛП, Сједињене Америчке Државе, које су основане од стране Teva Pharmaceutical Industries Limited, Израел и Procter & Gamble Company, Сједињене Америчке Државе.
Рјешење којим је одбијен захтјев за доношење привремене мјере привредног субјекта Еуропронет Босниа д.о.о Сарајево, као неоснован, у поступку покренутом по Захтјеву привредног субјекта Еуропронет Босниа д.о.о Сарајево против привредног субјекта BH Telecom д.д. ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а) Закона о конкуренцији.
Мишљење на нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања такси пријевоза путника на подручју Зеничко-добојског кантона, у складу са којим предметни нацрт није усаглашен са Законом о конкуренцији.
Закључак којим је одбачен Захтјев за покретање поступка привредног субјекта Здравствена установа Поликлинички центар „САНАСА“, ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, због стварне ненадлежности.
Закључак о исправци Рјешење број: УП – 01-26-2-025-43/17 од 07. јуна 2017. године.
Предсједница
Адиса Бегић

Prethodni

Z A K L J U Č A K o…

Sljedeći

MIŠLjENjE na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o…

post-bars