Vrati se na vrh

08/08/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 34. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 08.08.2018. године, одржана је 34. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту услуга техничких прегледа возила у Федерацији Босне и Херцеговине, која настаје стицањем контроле привредног субјекта Croatia osiguranje d.d., Загреб, Република Хрватска над привредним субјектом Testing centar d.o.o., ул. Мостар, куповином већинског удјела.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту плафонских рјешења, која ће настати сјецањем појединачне контроле привредног субјекта Knauf International GmbH, Iphofen, Њемачка, над дијелом пословања привредног субјекта Armstrong World Industries, Lancaster, Пенсилванија, САД, у ЕМЕА-и и Пацифичкој регији.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга неживотног осигурања у Босни и Херцеговини која ће настати стјецањем контроле привредног субјекта Croatia osiguranje d.d. Загреб, над привредним субјектом Централ осигурање д.д. Сарајево, куповином већинског дионичког удјела.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација која настаје на релевантном тржишту производње и велепродаје камена, креча, бетона и камена еруптивца на подручју цијеле Босне и Херцеговине, којом привредни субјект „БИНГО“ д.о.о. експорт-импорт Тузла, стиче већинско власништво у привредном субјекту “Инграм” д.д. Сребреник, куповином дионица.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредних субјеката Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Минхен, Савезна Република Њемачка и Daimler AG, Штудгарт, Савезна Република Њемачка, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта United Media S.à.r.l., Луксембург, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка, а по Захтјеву привредног субјекта Bill Colour Metal d.o.o., Бања Лука, поднесен путем Адвокатске фирме “Сајић” о.д., Бања Лука, против привредног субјекта Тесла д.д. предузеће за производњу акумулатора оловних легура, опреме и трговину, Брчко, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2. тачка а) и б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта Еуропронет Босниа д.о.о. Сарајево, против привредног субјекта BH Telecom d.d. ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта МХС д.о.о. Сарајево, заступан по адвокату Ермину Гачановићу, за давање мишљења у вези права обављања услуга тзв. хибридне поште од стране правних лица која нису јавни поштански оператери (поштански оператери у већинском власништву државе), а са аспекта заштите конкуренције.

 

 

Предсједница
Адиса Бегић

Prethodni

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekata Bayerische Motoren Werke…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 35. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars