Vrati se na vrh

18/09/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 37. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 18.09.2018. године, одржана је 37. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација која настаје на релевантном тржишту продаје минералног гнојива на подручју цијеле Босне и Херцеговине, којом привредни субјекти ИНА-Индустрија нафте д.д. Загреб, Република Хрватска и “Прво Плинарско Друштво” д.о.о. Вуковар, Република Хрватска куповином акција стјечу већински акционарски дио у основном капиталу “Петрокемија” д.д. Вуковар, Република Хрватска.

Закључак којим је обустављен поступак покренут по Закључку о покретању поступка, а по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Побједа Тецхнологy д.д. Горажде против привредног субјекта Игман д.д. Коњиц и Владе Федерације Босне и Херцеговине ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) Закона о конкуренцији, због одустајања странке.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта “Спорт Висион” д.о.о. Бијељина, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта ИНА-Индустрија нафте д.д. Загреб, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Министарства комуникација и промета БиХ у вези са Нацртом Правилника о измјенама и допунама Правилника о ЦЕМТ дозволама којим се предметни Нацрт сматра усаглашеним са Законом о конкуренцији.

 

Предсједница
Адиса Бегић

Prethodni

Rješenje po zajedničkoj Prijavi koncentracije privrednih subjekata INA- Industrija nafte…

Sljedeći

Aneks III Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki kapitalnih izdataka…

post-bars