Vrati se na vrh

18/10/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 39. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 18.10.2018. године, одржана је 39. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње, којом привредни субјекат Електропривреда Републике Српске намјерава започети сарадњу са привредним субјектом а.д. “Подолски Машиностроителниј Завод”, Подлоски, Руска Федерација, ради непостојања конецентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације поднесена од стране привредног субјекта Тренд д.о.о. Братунац у којој је исказана намјера стицања контроле преузимањем већинског дијела акција привредног субјекта Каменоломи а.д. Зворник, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта “Г-Петрол” д.о.о. Сарајево ради непостојања концентрације у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредних субјеката “АС Холдинг” д.о.о. Јелах-Тешањ и Зеничка Индустрија Млијека д.д. Зеница ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се проширује Закључак о покретању поступка, покренут по Захтјеву привредног субјекта Europronet Bosnia д.о.о. Сарајево против привредног субјекта BH Telecom d.d., ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а) Закона о конкуренцији на тачке б), ц) и д) члана 10. став 2) Закона о конкуренцији, а по захтјеву привредног субјекта Europronet Bosnia d.o.o. Сарајево.

Мишљење по Захтјеву Министарства за привреду Зеничко-добојског кантона о усклађености “Приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању минималних накнада за концесије” са Законом о конкуренцији.
Предсједница
Адиса Бегић

Prethodni

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta”G-Petrol” d.o.o. Sarajevo

Sljedeći

Obavještenje o stupanju na snagu ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI…

post-bars